Op 1 januari 2015 trad de Participatiewet in werking. Bedrijven met meer dan 25 fte’s moeten tot 2021 toewerken naar een situatie waarin 5% van het personeelsbestand wordt ingevuld door werknemers uit de voormalige Wwb, Wsw en een deel van de Wajong. De sociale werkplaatsen trokken zich terug en die taak ligt nu bij het bedrijfsleven.

Veel ondernemers kijken op tegen de invoering van de Participatiewet, maar in de praktijk staan gemeenten het al toe om de Participatiewet-verplichting ‘af te kopen’ via een groenbedrijf. In elk geval in Doetinchem, waar de gemeente akkoord ging met zo’n constructie.

De Groenmakers

Directeur Jan van Ulst van het Doetinchemse bedrijf De Groenmakers spreekt uit ervaring. ‘In 100 van de 100 gevallen gaan gemeenten nu al akkoord.’ De versoepelende maatregel die volgens Van Ulst ‘vrijwel zeker’ in de wet wordt opgenomen, laat zien dat de soep mogelijk niet zo heet wordt gegeten als hij wordt opgediend.

Goed nieuws voor crematorium de Omarming in de Gelderse gemeente, die met een ingewikkeld werkproces geen mogelijkheid ziet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te passen. ‘Die laten de buitenruimte van hun bedrijf onderhouden door ons’, zegt Van Ulst. ‘Iedereen loopt te schreeuwen, maar groenbedrijven zijn de perfecte bedrijven voor de instroom van mensen uit de voormalige sociale-werkplaatsbedrijven. En bijna elk bedrijf heeft een groene buitenruimte die moet worden onderhouden.’