Bijna 40 procent van de particuliere verhuurders heeft de afgelopen vijf jaar duurzame investeringen gedaan en wil dit op korte termijn voortzetten. 30 procent heeft dit het afgelopen jaar gedaan of wil dit de komende twee jaren doen. Het beeld dat verhuurders vooral verduurzamen als dit nodig is om punten te verzamelen  — bij 145 van de zogenaamde WWS-punten valt een woning in de vrije sector — klopt niet, zegt het PBL. Veel gereguleerde woningen hebben al voldoende punten.

Financiële redenen

Doen pandeigenaren duurzame investeringen, dan is dit zelden uit ideële motieven, zegt het PBL. De belangrijkste redenen om huizen te verduurzamen zijn van financiële aard. Verhuurders denken dat consumenten steeds vaker naar het energielabel zullen kijken en dat huizen met een hoger energielabel in de toekomst dus beter verhuurbaar zijn. ‘Verhuurders verwachten dat huizen met een beter energie-label in de toekomst makkelijker te verhuren zijn, door het hogere comfort en de lagere energierekening — en ze kunnen er een hogere huurprijs voor vragen’, aldus Marieke van der Staak, hoofdauteur van het rapport.

Daarnaast achten verhuurders verduurzaming belangrijk voor het behoud van waarde van de woning. En, mocht het nodig zijn, dan zijn duurzame woningen beter te verkopen. Ook lopen sommige verhuurders voor op overheidsmaatregelen. Zo hopen zij woningen stapsgewijs te verduurzamen in plaats van in één keer – mochten bepaalde maatregelen vanuit de overheid verplicht worden.

Verhoging huurprijs

Het doorvoeren van een huurverhoging speelt amper mee als motief voor verduurzaming, aangezien pandeigenaren ook een huurverhoging kunnen doorvoeren zonder dergelijke investeringen, zegt het PBL. Toch kunnen duurzame investeringen er wel voor zorgen dat de huurprijs stijgt. Verhuurders willen deze immers terugverdienen. Volgens het PBL kunnen subsidies en fiscale voordelen voor de pandeigenaar hierbij soelaas bieden.

Het planbureau adviseert overheden oog te hebben voor de rol en de belangen van deze groep. Als de verwachtingen duidelijker zijn en vastgoedeigenaren weten in hoeverre zij ondersteund worden, biedt dit perspectieven voor investeringen op het gebied van duurzaamheid, zegt Van der Staak.

In Nederland zijn zo'n 500.000 woningen in het bezit van particuliere verhuurders.