De sterke groei is toe te schrijven aan de hightech- en maakindustrie. De industriële export nam met 5% toe naar 14 miljard euro – meer dan nationaal – en de R&D-bedrijven in de regio hielden gezamenlijk, in tegenstelling tot het landelijk gemiddelde, hun investeringen op peil. Daarnaast halen bedrijven op Brainport 43% van hun omzet uit de verkoop van nieuwe producten, waarmee de regio voorloopt op onder andere Amsterdam en Rotterdam.

De Brainport Monitor laat naast de successen ook pijnpunten zien. Zo namen de werkloosheid en het aantal vacatures toe. De 1,8% aan verloren banen (7.000) ligt hoger dan het nationaal gemiddelde van 1,1%. De hightechsector kromp overigens niet en in de sector design groeide het aantal banen bovengemiddeld.