‘Wij zijn al veel bezig met verduurzamen. Vergroening vinden we ook steeds belangrijker, voor de biodiversiteit, gezondheid en om water langer vast te houden in het kader van de klimaatverandering’, zegt Melissa Penning, als senior medewerker Wonen bij Wonen Midden-Delfland betrokken bij sociaal beheer en leefbaarheid. ‘In onze prestatieafspraken voor dit jaar hebben we afgesproken dat wij samen met de gemeente een actie opzetten om de tuinen in de gemeente te verduurzamen.’

Meer groen betekent bijvoorbeeld het verminderen van de risico’s van wateroverlast en opwarming van het stedelijk gebied, aldus Penning. Groen is de aanjager voor kwaliteit in de woon- en werkomgeving van de toekomst. ‘Ik denk dat wij als organisatie op het gebied van vergroening wel vooroplopen in vergelijking met andere woningcorporaties. Overigens is de gemeente Midden-Delfland daar ook heel druk mee. Wij vinden het dus samen belangrijk dat hier aandacht voor komt, bijvoorbeeld middels gezamenlijke acties.’

Beleid buitenruimte

Om dit beleid uit te werken, heeft de corporatie zich aangesloten bij Stichting Steenbreek. Wij dachten na over acties om te vergroenen en daar onze huurders actief bij te betrekken. Penning: ‘Steenbreek heeft behoorlijk wat ervaring met het opzetten van zulke acties en voor ons is het heel waardevol om daar gebruik van te kunnen maken en om bij vragen een beroep op de kennis binnen de organisatie te kunnen doen.’

Het eerste positieve effect van de contacten is dat woningcorporatie Wonen Midden-Delfland de intentie heeft een voorwaarde in het beleid buitenruimte met betrekking tot tuinen en balkons aan te passen. ‘Daar staat nu in dat tien procent van de tuinen onbetegeld moet blijven en dat is eigenlijk veel te weinig. Dat willen we dus aanpassen. We zijn daar nog over in gesprek met de huurdersvereniging want die heeft daar ook iets in te zeggen. We moeten ook kijken hoe we gaan handhaven. Ik kan me voorstellen dat wij alleen bij mutaties, dus als de huur wordt opgezegd, zorgen dat in ieder geval de tuin niet vol ligt met tegels. Dat moet allemaal nog uitgewerkt worden.’

Voor het project De Kreek in Den Hoorn, waar onlangs de eerste woningen zijn opgeleverd, is al afgesproken dat de tuinen maar voor vijftig procent betegeld mogen worden. Dit project is ontworpen met extra aandacht voor een groene en duurzame leefomgeving. De woningen hebben zonnepanelen, zijn gasloos en een deel van de woningen heeft een grindkoffer in de achtertuin om wateroverlast te voorkomen.