Auteur en beeld: Arjo Kleinhuis. Dit stuk verscheen eerder in uitgebreidere vorm in vakblad Groen. Groen biedt professionele en actuele artikelen over groen en natuur voor mensen in de stad en in het landschap. 

Overal waar een hoekje grond beschikbaar is, kunnen bomen worden geplant. Doel van de provincie: een circulaire economie, verbetering van de biodiversiteit, vastleggen van CO2, natuur dichter bij mensen brengen, verbinden van economie en natuur, en klimaatadaptatie.

Dat betekent dat er organisaties bij worden betrokken waar je niet meteen aan zou denken. Zoals bijvoorbeeld woningbouwcoöperaties, zodat gezocht kan worden naar plantruimte tussen woningen. Dat is niet het enige dat het verhaal ingewikkeld maakt volgens Leon Uittenbogaard, beleidsmedewerker Natuur en Milieu bij de provincie Overijssel: ‘Ten eerste is er natuurlijk het grote aantal bomen. We zijn gaan kijken welke TBO’s (terreinbeherende organisaties, red.) mee kunnen doen. Dat zijn bijvoorbeeld Staatsbosbeheer, Landschap Overijssel en Natuurmonumenten. En verder wat er mogelijk is met Vereniging OPG (Overijssels Particulier Grondbezit), waar particuliere eigenaren van buitengebied in Overijssel in verenigd zijn.’

Startkapitaal

Volgens Uittenbogaard zal de provincie in eerste instantie kijken naar het eigen grondgebied: ‘Daarnaast wordt gekeken of er landbouwgrond kan worden gekocht. Probleem daarbij is dan weer dat landbouwgrond een stuk duurder is dan grond voor bomen. En wie gaat dat verschil betalen? We hebben een klein startkapitaal van 500.000 euro, maar dat is lang niet toereikend.’

Het geld is er dus nog niet, het enthousiasme wél. Bijvoorbeeld bij het project Groene Loper Overijssel: een samenwerkingsverband van betrokken vrijwilligers, bijvoorbeeld buurtbewoners die samen een buurt groener, gezonder en prettiger maken.

Groene Loper

Ina van de Riet van Groene Loper en Stadslandbouw Hof van Twente: ‘Het doel van Groene Loper is bewoners betrekken bij het belang van een groene omgeving. In Overijssel hebben we tien “Groene Lopers”. Zij hebben een voortrekkersrol in het deel voorafgaand aan het planten van de bomen.'

'We zitten op dit moment nog in de verkenningsfase: wat komt er allemaal bij kijken?', vertelt Van de Riet. 'Dit hebben we gedaan door het communicatiebudget op te maken aan 35 bomen. Die hebben we dus zelf aangeschaft. Er zat een les bij voor basisscholen, waarbij 13 van die 35 bomen konden worden gewonnen. Bij iedere gewonnen boom kwam er een stukje in de krant. We willen namelijk graag dat mensen zich realiseren dat een groene omgeving goed is voor elkaar.’