In het programma Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) krijgen gemeenten een bijdrage van het Rijk voor een proeftuin waarin zij kunnen kijken hoe ze wijken gasvrij kunnen maken. In de tweede ronde van dit programma worden 25 nieuwe gemeenten geselecteerd. Voor elk van hen is vanuit het Rijk een bijdrage beschikbaar van 4 miljoen euro.

Meer weten over energietransitie? Kijk ook in ons dossier.

Elke gemeente heeft zich ingeschreven met een plan, dat door een commissie beoordeeld wordt. Meer dan bij de eerste ronde ligt de nadruk op uitvoeringsgereedheid van de aanpak en de robuustheid van de plannen. Met name de financiële en technische onderbouwing, het participatieplan, de wijze waarop de gemeente invulling geeft aan de regierol en de verbinding met andere wijkopgaven zijn van belang, aldus het ministerie. Rond 1 oktober maakt minister Ollongren bekend welke gemeenten geselecteerd zijn. 

Eerste ronde

In 2018 werden al 27 proeftuinen geselecteerd voor de eerste ronde. In januari van dit jaar werd de eerste voortgansrapportage van de Programma Aardgasvrije Wijken gepresenteerd. De conclusie: er lijkt schot in de zaak te zitten, maar er zijn ook verbeterpunten. Het programma vergt veel van gemeenten, een scherpe businesscase is soms lastig en warmtenetten blijken niet de heilige graal. Maar daarover leest u hier.