In het eerste kwartaal van dit jaar werden onder NVM-makelaars 32.800 woningen verkocht. Gemiddeld konden kopers kiezen uit drie woningen. De prijs voor een koopwoning blijft stijgen. De mediaan ligt met een prijs van 326 duizend euro, 9,6 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. In de eerste maanden van 2020 werden ook veel hypotheken aangevraagd. Tot en met maart werden 138.700 nieuwe (HDN-geregistreerde) hypotheekaanvragen gedaan. Dit is 43 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal afgesloten hypotheken steeg met 40 procent.

Huizenprijzen

Het CBS meldde in april de grootste daling in consumentenvertrouwen ooit, van -2 in maart naar -22 een maand later. Een significante afname in vertrouwen zorgt na ruim zes maanden voor een daling in het aantal transacties. Daarna wordt dit effect zichtbaar op de ontwikkeling van koopprijzen, aldus de Monitor Koopmarkt, waar onder meer het CBS en BKR aan meewerken. De auteurs verwachten daarom in 2020 geen daling in de koopprijzen.

Er worden drie mogelijke ontwikkelingen genoemd die voor een andere uitkomst kunnen zorgen. Een sterke stijging van de kapitaalmarktrente, een abrupte ombuiging van het verkoopproces door eigenaar-bewoners (eerst verkopen, daarna kopen) en het massaal te koop aanbieden van woningen door de kleine particuliere beleggers, die de afgelopen jaren in met name de grote steden veel woningen hebben aangekocht voor de verhuur.

Nieuwbouw

Door de geringe productie vormt de nieuwbouwmarkt volgens de monitor de grootste dreiging voor ontwikkelingen op de koopwoningmarkt. ‘De enorme stijging in het vierde kwartaal van 2019 naar bijna 17.600 vergunningen lijkt kortstondig te zijn geweest; de eerste twee maanden van 2020 laten weer een daling zien. En wat er niet is, kun je ook niet verkopen!’

De Monitor Koopwoningmarkt van het eerste kwartaal van 2020 is te vinden via deze link.