In het ergste geval stijgt de kantorenleegstand met 10,8 procent. Ter vergelijking: tijdens de financiële crisis liep de leegstand op tot bijna 17 procent. Volgens vastgoedadviseur Colliers International was de vorige crisis een goede leerschool en hebben decentrale overheden goed de regie genomen, onder meer met de inzet van transformatie van kantoorlocaties.

Van de voorraad in 2008 is in de vijf grote steden (Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Eindhoven) meer dan tien procent getransformeerd; goed voor een totaal van 4,5 miljoen vierkante meter. Van deze G5 had tijdens de financiële crisis Amsterdam de meeste leegstand met 16,5 procent en Den Haag het minst met 6 procent. Nu zijn dat respectievelijk Rotterdam met 10,9 procent en Den Haag met 5,6 procent leegstand.

Beleggers 

Het vooruitzicht is nu rooskleuriger, onder meer omdat de kantoorleegstand nu veel lager is dan in 2008: gemiddeld 7 procent nu ten opzichte van 10,5 procent destijds. Bovendien staat er nu minder nieuwbouw gepland. Regels voor beperkte nieuwbouw  zorgen voor minder risico voor beleggers.

Evengoed zorgt corona voor terughoudendheid onder beleggers. ‘De verwachting is dat vastgoedinvesteerders weer meer zekerheid gaan zoeken’, zegt Dré van Leeuwen, directeur kantorenvastgoed van Colliers. ‘Dit betekent dat zij vooral kantoren willen kopen op de beste locaties in de grote steden, in tegenstelling tot de laatste jaren toen ze steeds meer daarbuiten hun slag sloegen.’

Colliers International berekende de verwachte leegstand aan de hand van de ontwikkeling van banen. De verwachting is dat, in het meest extreme scenario, er 2 procent minder vraag naar kantooroppervlakte is. Tussen 2008 en 2010 was dat 3,5 procent. De anderhalvemetermaatschappij zorgt er bovendien voor dat bedrijven voldoende ruimte nodig hebben. Het thuiswerken zal geen invloed hebben op de behoefte aan kantoorruimte, omdat het kantoor andere functies zal vervullen, zoals die van ontmoetingsplek.

Verschil per stad

Wel kan de impact van het coronavirus op de kantorenmarkt per stad verschillen. Dat komt omdat in sommige steden, zoals Den Haag en Utrecht, relatief veel overheden en non-profitorganisaties kantoren huren. Colliers International verwacht dat de impact in deze steden dus kleiner zal zijn. Amsterdam zit aan het andere einde van het spectrum. Volgens de prognose zal hier eind volgend jaar maximaal 7,6 procent leegstand zijn.