Dat blijkt uit onderzoek onder consumenten en bedrijven dat Panelwizard heeft uitgevoerd in opdracht van ABN AMRO en de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE).

Van de ondervraagde woningbezitters zegt 27 procent door corona minder of veel minder bereid te zijn om te investeren in verduurzaming van hun huizen. 59 procent heeft een ongewijzigde investeringsbereidheid en 11 procent zegt meer of veel meer bereid te zijn om duurzame maatregelen te treffen.

De lagere bereidheid om in de verduurzaming van de woning te investeren, heeft volgens ABN AMRO te maken met uitstelgedrag. ‘Veel huizenbezitters houden de hand op de knip, omdat zij onzeker zijn over de effecten die de crisis uiteindelijk op hun financiële buffer zal hebben’, zegt Arnold Mulder, Sector Banker Energy van ABN AMRO.

Vakantiegeld

Mulder ziet op korte termijn echter wel kansen. ‘Veel mensen krijgen echter vakantiegeld uitbetaald in de komende periode. Ondernemers kunnen daar op inspelen door bijvoorbeeld met een scherpe coronadeal te komen’, zegt hij. ‘Aangezien veel huiseigenaren noodgedwongen hun vakantie in eigen huis zullen doorbrengen, kan een goed aanbod twijfelaars over de streep trekken. Zo maakt de afbouw van de salderingsregeling, die over enkele jaren begint, het juist nu aantrekkelijk om te verduurzamen. Het kan voor veel huizenbezitters dus juist lonend zijn om nu in de verduurzaming van hun woning te investeren.’

Hoewel corona een negatieve uitwerking heeft op de eigen investeringsbereidheid van huizenbezitters, zien zij ook een positieve kant. Volgens bijna de helft van de huizenbezitters heeft corona een positief effect op het realiseren van de klimaatdoelstellingen die voor 2030 zijn gesteld.

Ondernemers zien het somberder in, blijkt uit het onderzoek. Vier op vijf bedrijven die zich richten op de ontwikkeling van energiebesparende oplossingen als zonnepanelen, isolatie, warmtepompen of zijn ervan overtuigd dat het realiseren van de klimaatdoelstellingen juist veel lastiger wordt nu veel investeringen uitblijven. 86 procent van de ondernemers in deze branche verwacht dat hun omzetten in het derde kwartaal sterk zullen dalen. Een derde rekent zelfs op een omzetverlies van 20 procent of meer.

Verduurzamingsopgave

In 2020 zal de uitstoot van broeikasgassen naar verwachting voor het eerst in jaren flink dalen. Toch valt er volgens Mulder weinig te juichen. Als zowel bedrijven als huiseigenaren de hand op de knip houden, blijven we langer afhankelijk van fossiele brandstoffen en komen de klimaatdoelen voor 2030 en daarna in gevaar. ABN AMRO wijst in het rapport op de verduurzamingsopgave voor de woningvoorraad: tot 2030 moeten 1,5 miljoen huizen verduurzaamd worden. 58 procent van die woningen is particulier bezit. Onder de motorkap dreigt de structurele verschuiving van fossiele naar hernieuwbare bronnen daardoor juist te stageneren, aldus de bank.

Als de overheid straks moet bezuinigen om de begroting op orde te houden, vinden Nederlanders dat het klimaatbeleid niet het kind van de rekening mag worden. Zo zijn bezuinigingen op subsidies voor verduurzamingsmaatregelen niet populair; 64 procent wil dat deze subsidies behouden blijven. Ook vindt 44 procent het bespreekbaar dat zowel burgers als bedrijven meer belasting betalen voor de CO2-uitstoot. Slechts 29 procent is hierop tegen.