Dat blijkt uit onderzoek onder ’s lands grote logistiek vastgoedontwikkelaars, uitgevoerd door Buck Consultants International (BCI).  ‘De marktpartijen geven aan dat voor dit jaar een afname van 28 procent wordt verwacht als de situatie in augustus normaliseert. Wordt dat pas begin volgend jaar, dan zakt het opnamevolume naar 1,9 miljoen vierkante meter, wat een forse afname is van bijna 40 procent,’ zegt René Buck, directeur BCI.

Bijna de helft van de logistiek vastgoedbedrijven verwacht dat pijplijnprojecten of mogelijke acquisities drie maanden vertraging zullen oplopen, een derde voorziet geen vertraging en het restant verwacht zes maanden vertraging.


Gemiddelde inschatting van de totale opname in 2020 in m². Bron: BCI

Beleggen blijft aantrekkelijk

Ondanks de coronacrisis blijft logistiek vastgoed een gewilde investering. De effecten van corona op bruto aanvangsrendementen (BAR, waarbij de opbrengsten uit huur worden gedeeld door de investering) zijn vooralsnog te overzien met een gemiddelde toename van 25 tot 30 basispunten. ‘Het is en blijft een gewilde beleggingscategorie,’ concludeert Buck.

Omdat sommige bedrijfstakken in de coronatijd juist groeien, zoals e-commerce, en omdat logistieke ketens zodanig vastlopen dat tijdelijk extra ruimte nodig is, hebben 12 van de 20 vastgoedpartijen de afgelopen twee maanden verzoeken gekregen voor (tijdelijke) flexibele ruimte, waarbij de vraag fors varieert van 3.000 tot 200.000 vierkante meter.

De verwachtingen voor de komende 30 maanden zijn positief. 80 procent van de bedrijven verwacht dat huidige huurders en klanten in te toekomst evenveel of meer ruimte nodig zullen hebben. Slechts een vijfde van de bedrijven verwacht een afname in de benodigde ruimte, variërend van 10 tot 25 procent.

Megadistributiecentra

De drijvende krachten achter de opkomst van megadistributiecenta (XXL DC’s, met een oppervlakte van meer dan 40 duizend vierkante meter), zoals schaalvoordelen en e-commerce, zijn in de coronacrisis nog steeds van kracht. Toch wordt ook in deze sector krimp verwacht.

‘Vorig naar was een topjaar, met negentien nieuw geopende XXL-DC’s en 12 aankondigingen,’ zegt Johan Beukema, partner bij BCI. ‘De helft van de leidende logistiek vastgoedpartijen verwacht dit en volgend jaar een krimp van 10 tot 25 procent in deze deelmarkt, een derde voorziet een stabiel aantal of in 2021 licht groeiende aantal megadistributiecentra. De andere bedrijven verwachten een krimp op de XXL-markt van meer dan 25 procent.’

Of dit de discussie over verdozing zal stoppen, valt te betwijfelen. Twee van de drie logistiek vastgoedbedrijven denkt niet dat de afname van de groei hier invloed op zal hebben.