Provincie Utrecht kende een economische groei van 4,6 procent. Dit wordt enigszins vertekend door een gemeentelijke herindeling op 1 januari 2019, waarbij de provincie met gemeenten Leerdam en Zederik een stuk van Zuid-Holland erbij kreeg. Daarnaast vond groei voornamelijk plaats dankzij de handel. De groei in Flevoland en Noord-Holland was resp. 3,1 en 2,5 procent, bij de eerstgenoemde vooral toe te schrijven aan de handel en een toegenomen bevolking, bij de tweede aan een florerende zakelijke dienstverlening en informatie -en communicatiesector. Een afname in de winning van aardgas in Groningen zorgde in deze provincie voor de krimp.

(Tekst loopt verder onder de afbeelding)

Groei per provincie in 2019. Bron: CBS

Regio's en steden

Op stadsniveau maakten Almere en Haarlemmermeer de grootste groei door, in beide gevallen 4 procent. Dit ten opzichte van een groei van de Nederlandse economie van 1,8 procent. In Almere is de groei volgens het CBS toe te schrijven aan een toename aan inwoners, goede prestaties van leasebedrijven, handel en bouwnijverheid. De economie van Haarlemmermeer groeide door meer inwoners en dankzij de luchtvaart en de groothandel.

(Tekst loopt verder onder de afbeelding)

  

Gekeken naar de COROP-plusgebieden van de vier grootste steden (de vier steden met elk bepaalde omliggende gebieden), groeide Utrecht het hardst. Ook hier geeft de eerder beschreven gemeentelijke herindeling een vertekening. Utrecht wordt gevolgd door Amsterdam en Den Haag. Meer dan in de rest van het land wordt de economie in Rotterdam beïnvloed door industrie, opslag en vervoer. Doordat deze krompen, was de groei minder groot dan het landelijke gemiddelde.