Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM).

Dat blijkt uit onderzoek door het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Door de coronacrisis is een groot deel van de Nederlanders (44 procent) meer thuis gaan werken. Dat bevalt goed. Bijna twee derde van de respondenten geeft aan dat het thuiswerken makkelijk afgaat. Meer dan een kwart wil ook na de coronacrisis vaker blijven thuiswerken. Ook op afstand vergaderen bevalt goed. Meer dan een derde van de Nederlanders geeft aan dit na de crisis te willen blijven doen.

Door de contactbeperkingen en het bijbehorende thuiswerken is ons mobiliteitsgedrag flink veranderd. Het gemiddeld aantal verplaatsingen nam af van 8 naar 3,6 verplaatsingen per drie dagen. Ook de gemiddelde afgelegde afstand per drie dagen daalde flink, van gemiddeld  94 naar 30 kilometer. Vooral het openbaar vervoer wordt gemeden. 88 procent van de Nederlanders kiest voor een individueel vervoersmiddel. Er is dan ook een toename waarneembaar in de afgelegde loop- en fietsafstanden. Waar men eerder gemiddeld 1,2 kilometer liep, is dit nu gestegen tot 2,2 kilometer. Bij fietsen zien we vergelijkbare cijfers. De gemiddelde fietsafstand steeg van 3,3 naar 4,3 kilometer.


Bron: KiM

Naar verwachting zullen deze veranderingen deels standhouden na de coronacrisis. Ongeveer 20 procent van de mensen verwacht na de coronacrisis vaker te zullen lopen en fietsen dan ervoor. Bij 65-plussers gaat dit om 25 procent. Ook verwacht 20 procent van de respondenten minder vaak te vliegen na de crisis.

Het onderzoek van het KiM is uitgevoerd met het Mobiliteitspanel Nederland (MPN). Het MPN bestaat uit een representatieve groep Nederlanders die gedurende een reeks van jaren over hun reisgedrag worden bevraagd.