Jurriën van Deijk, projectleider bij De Vlinderstichting, deed een dringend beroep op gemeenten geen gebruik te maken van het chemische middel Vertimec tegen de bestrijding van de eikenprocessierups. De reden is dat dit middel niet alleen de eikenprocessierups uitroeit, maar ook andere insecten, zoals bijen en sluipvliegen. Het hele ecosysteem in en om de boom wordt daarmee aangetast. ‘Dat is de reden waarom het middel per direct is ingetrokken’, laat een woordvoerder van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) weten.

Injecteren

Van Deijk vertelt dat het chemisch goedje in de eikenboom wordt geïnjecteerd. ‘Er wordt een gaatje in de boom geboord en de vloeistof wordt via een zakje, dat aan de boom hangt, langzaam opgenomen. Het spul komt dus in de sapstroom terecht met als gevolg dat het wordt geabsorbeerd in de boom en bladeren. Insecten die aan de bladeren vreten, of bijen die stuifmeel opnemen gaan er vervolgens aan.’

Alternatief

Dat gemeenten op zoek zijn naar een middel tegen de eikenprocessierups kan Van Deijk zich wel indenken als het gaat om de volksgezondheid. ‘We hebben vorig jaar veel last ondervonden van de rups. Er zijn al twee middelen op de markt (Nematode en Xentari), waar wij geen voorstander van zijn, die enkel de vlinderrups doodt en dus ook de eikenprocessierups. Deze is dus selectiever dan Vertimec. Op locaties waar de rups veel overlast geeft, zoals bij scholen, winkelstraten en sportvelden, kan de afweging worden gemaakt om dit spul te gebruiken.’

Wat is het alternatief als we deze middelen niet kunnen gebruiken? ‘Dat is een goede vraag’, geeft Van Deijk aan. ‘Het beste is natuurlijk dat je via een natuurlijk systeem de plaag in bedwang probeert te houden. Zo hebben we in de afgelopen jaren in de provincie Gelderland een aantal onderzoeken hiernaar gedaan met bloemrijke bermen. Harde conclusies kunnen we vooralsnog niet geven. Effecten zijn als het goed is over een langere termijn zichtbaar. Maar dat er weinig tot geen leven is in een strak gemaaide grasstrook onder eikenbomenlaan moge duidelijk zijn. De proef gaat dit jaar verder.’

Opzuigen

Het opzuigen van de eikenprocessierups is ook een alternatief om de rups te bestrijden. ‘Alleen dit heeft nu geen zin. De rups zit hoog in de boom. Medio mei - wanneer de rups nesten gaat vormen en ook de brandharen op zijn rug heeft - kun je dit gaan doen. Voordeel van deze methode is dat je alleen de eikenprocessierups en geen andere rupsen weghaalt. Nadelen hiervan zijn dat het arbeidsintensief is en dat je ook de natuurlijke vijanden die in het nest zitten, zoals de sluipvlieg, verwijderd.