Volgens ABN Amro leiden de maatregelen die nodig zijn om de verspreiding van het coronavirus te beteugelen tot een terugval van de economie. De werkloosheid neemt toe en de besteedbare inkomens staan onder druk. In combinatie met een verwachte stijging van de hypotheekrente zorgt dit voor een verslechtering van de betaalbaarheid van koopwoningen. Het aantal woningaankopen zal terugvallen, ook omdat beleggers pas op de plaats zullen maken. Als gevolg van de vraagterugval zal de tot voor kort nog zeer krachtige prijsstijging volgend jaar omslaan in een daling van het gemiddelde prijspeil. Met hoeveel valt op dit moment nog niet exact te zeggen, zegt de bank.

Opdoffer

Alles overziend is de conclusie dat de vooruitzichten voor de woningmarkt zijn verslechterd, concludeert ABN Amro. Alleen al door alle voorzorgsmaatregelen zullen de woningaankopen de komende weken lager liggen dan gebruikelijk; alle initiatieven van makelaars om woningen online te bezichtigen ten spijt. Slechts een klein deel van gemiste aankopen zal later worden ingehaald, want het vertrouwen in de woningmarkt krijgt een opdoffer te verduren. De betaalbaarheid zal immers verslechteren onder invloed van de lagere inkomensgroei en de hogere hypotheekrente. Verder is de kans groot dat de vraag structureel lager ligt dan eerder gedacht.

De bank houdt daarom rekening met een scherpe daling van het aantal woningaankopen dit jaar en een iets minder scherpe daling volgend jaar. De prijzen zullen dit jaar gemiddeld nog een bescheiden stijging vertonen. Dat komt vooral door het zogenaamde overloopeffect: de prijsstijging van vorig jaar van 7 procent werkt door in de gemiddelde prijs van dit jaar. Volgend jaar zullen de huizenprijzen echter dalen. Door de prijsdaling zullen er opnieuw huishoudens met hun hypotheek onder water komen te staan. Hun aantal zal echter beduidend minder snel stijgen dan tijdens de kredietcrisis, aldus ABN Amro.