De meest genoemde redenen om in de eigen woning te blijven, zijn een prettige woning (91 procent), een prettige woonbuurt (63 procent), voorzieningen in de buurt (42 procent) en kinderen die in de buurt wonen (34 procent). Als 55-plussers wel willen verhuizen, dan is dat vaak om gezondheidsredenen of ouderdomsklachten. Ook een te grote woning wordt regelmatig genoemd.

(Tekst loopt verder onder de afbeelding)

Een prettige woning en woonomgeving zijn veelgenoemde argumenten om niet te willen verhuizen (bron: CBS)

Niet verhuizen, maar verbouwen

Volgens twee derde is de huidige woning geschikt om te blijven wonen als zich gezondheids- of ouderdomsklachten voordoen. Hoe mensen dit beoordelen, is in grote mate afhankelijk van de vraag of zij ruimten als badkamer, toilet, keuken en (één) slaapkamer kunnen bereiken zonder een trap te nemen (zogenoemende 'doorgankelijkheid').

Hoe ouder mensen worden, hoe vaker zij in een doorgankelijke woning wonen. Uit cijfers van het CBS blijkt dat vier op de tien mensen van 75 jaar en ouder de trap moeten nemen om in bovengenoemde ruimtes te komen. In de leeftijdscategorie 55 tot 65 jaar zijn dat nog ongeveer zeven op de tien mensen. Overigens zegt 47 procent van de 75-plussers zonder moeite de trap op te lopen. Resp. 8 en 3 procent zeggen het niet meer, of alleen met hulp te kunnen.

Mocht de woning in de toekomst niet geschikt meer zijn, dan geeft ruim 35 procent van de zelfstandig wonende ouderen aan liever de huidige woning te verbouwen dan te verhuizen. Een grote meerderheid denkt hierbij allereerst aan het plaatsen van een traplift. Ruim 25 procent van alle 55-plussers geeft aan in deze situatie te willen verhuizen. Het grootste deel weet echter (nog) niet wat de voorkeur heeft. 

Voorkeur bij verhuizen

Zes op de tien personen die aangeven wel te willen verhuizen, geven de voorkeur aan een appartement of flat. Het idee om in te trekken bij de kinderen spreekt daarentegen weinigen aan; 72 procent staat hier (heel) negatief tegenover. Hoe ouder mensen worden, hoe nadrukkelijker dit naar voren komtb; bij 75 jaar en ouder is dit aandeel gestegen naar ruim 77 procent. Over een wonen in een verzorgingshuis staat men positiever. Ruim 35 procent staat hier (heel) negatief tegenover.

Het onderzoek Belevingen 2019 werd gehouden onder ruim 3,8 duizend 55-plussers. Bewoners van seniorenwoningen en bewoners van een instelling werden niet meegenomen.