Met name ouderen, starters en alleenstaanden kunnen nu nog amper een betaalbare woning vinden, zegt de provincie. Tot 2030 moeten in de provincie daarom 80 duizend nieuwe woningen gerealiseerd worden. 45 duizend woningen worden versneld aangelegd in regio’s met de hoogste druk: Arnhem-Nijmegen, Food Valley en de gemeenten Apeldoorn, Tiel, Culemborg, Geldermalsen, West-Betuwe, Zaltbommel en Harderwijk. Met het actieplan wil de provincie het woningtekort terugdringen, zegt Gedeputeerde Peter Kerris. 'Dat doen we door plannen die nu stil liggen los te trekken en meer betaalbare en flexibele woningen te bouwen. De schop moet de grond in!'

Als antwoord op het grote tekort aan sociale huurwoningen en koopwoningen, wordt een subsidieregeling in het leven geroepen om versneld 9.500 extra woningen te kunnen bouwen. Daarnaast moet doorstroming in de sociale huur bevorderd worden door ouderen te ondersteunen in de overstap naar een kleinere en toegankelijkere woning.

De provincie betaalt mee aan startersleningen van gemeenten. Ook wordt gekeken of een Koopgarantfonds kan worden opgericht, waarmee woningen onder de marktprijs worden verkocht en teruggekocht. Hierdoor blijft de woning volgens de provincie betaalbaar voor starters. Door de inzet van flexwoningen kan een tijdelijke tekort aan woningen voor onder andere starters, spoedzoekers en arbeidsmigranten worden opgevangen. Samen met gemeenten wijst de provincies daarom 25 flexlocaties aan voor 2.000 tijdelijke woningen. Dit zijn veelal fabriekswoningen. 

De Provinciale Staten nemen voor de zomer een definitief besluit over het plan.