In heel Nederland was het afgelopen week 79 procent rustiger in de winkelstraten dan in dezelfde week vorig jaar. Ook nam het aantal bezoekers af ten opzichte van vorige week. Een week eerder (week 12) was er nog sprake van een afname van 69,6 procent ten opzichte van dezelfde week vorig jaar. 

Kleinere binnensteden lijken minder bezoekers te verliezen in vergelijking met grote steden. Volgens RCM geldt dit vooral als in de buurt van de winkelstraat een supermarkt gevestigd is. Mogelijk spelen nog andere factoren mee. Een afname van 90 procent in de Amsterdamse hoofdwinkelstraten Nieuwendijk en Kalverstraat afgelopen woensdag is volgens RCM waarschijnlijk toe schrijven aan een afname in het aantal toeristen.

Hoewel alle maanden van dit jaar een lager bezoekersaantal laten zien dan in dezelfde weken in 2019, neemt de daling de afgelopen weken toe. Tot en met week 6 bleef de afname beperkt tot tien procent in vergelijking met dezelfde weken in 2019. In week 7 t/m 10 schommelde de afname tussen 17 en 20 procent, om vervolgens te stijgen naar een afname van 28 procent in week 11. Volgens RMC lijkt het erop dat er in steden een minimumaantal passanten ontstaat, die nagenoeg locatie-onafhankelijk is.  

De overheid maakte zaterdag bekend dat ook ondernemers in de non-food aanspraak kunnen maken op de TOGS-regeling. Eerder voornemen om dit niet te doen stuitte op kritiek van branchevereniging INretail, die stelde dat ondernemers weliswaar hun deuren open houden, maar de omzetten nihil zijn.