Sinds 16 maart geldt een snelheidsverlaging op een groot aantal Nederlandse wegen. De depositieruimte die vrijkomt, zal voor 70 procent ten goede komen aan woningbouw. De overige 30 procent is bedoeld voor de natuur zelf.

Eerder stelde minister Stientje van Veldhoven (Milieu en Wonen) al dat extra vergunningsruimte naar verwachting flink bij zou dragen aan de realisatie van 75.000 woningen in 2020. De vergunningaanvragen worden door de provincies op volgorde van binnenkomst behandeld. Uitzondering daarbij zijn projecten die onderdeel zijn van de Woondeals en projecten met 100 of meer woningen. Deze krijgen de komende zes weken voorrang, om de woningbouwproductie zo veel mogelijk te stuwen.

Verschillende provincies lijken de prognose van Van Veldhoven nu te bevestigen en geven aan dat de vrijgekomen depositieruimte groot effect heeft op de mogelijkheden voor woningbouwprojecten. Vooral Noord-Brabant, Overijssel en Drenthe zijn enthousiast. In Brabant kunnen naar verwachting 15 nu stilliggende projecten alsnog doorgang vinden. Het gaat hierbij om enkele honderden woningen, die relatief dicht bij Natura 2000-gebieden liggen.

Ook Overijssel en Drenthe verwachten dat ‘een groot deel’ van de projecten alsnog door kan gaan. ‘Wij verwachten met de beschikbare depositieruimte door de snelheidsverlaging een groot deel van alle vergunningen te kunnen verlenen voor de aangeleverde woningbouwprojecten. Soms met hulp van aanvullende lokale maatregelen, zoals duurzamer bouwen of elektrische bouwvoertuigen,’ zegt de Drentse gedeputeerde Hans Kuipers.

Beperkt effect in andere provincies

In Flevoland levert de snelheidsverlaging ruimte om een aantal woningbouwprojecten in Almere door te kunnen laten gaan, maar van een definitieve oplossing is geen sprake. Gedeputeerde Harold Hofstra: ‘Dit systeem lost niet alle knelpunten in Flevoland op, maar het is een goede eerste stap om een aantal woningbouwprojecten weer vlot te trekken.’

Ook elders is extra vergunningsruimte beperkt. In bijvoorbeeld Zuid-Holland gold op veel plekken al een maximumsnelheid van 100 km per uur, wat het effect van de maatregel marginaal maakt. De provincies Utrecht, Zeeland en Noord-Holland geven ook aan maar weinig extra ruimte voor woningbouw te verwachten en roepen op tot meer landelijk beleid.

Lege wegen door corona geen effect

De precieze extra vergunningsruimte als gevolg van de snelheidsverlaging wordt bepaald op basis van het stikstofregistratiesysteem van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dit biedt inzicht in de beschikbare stikstofdepositie per Natura 2000-gebied.

De berekende vrijgekomen depositieruimte wordt niet beïnvloed door het coronavirus, dat voor een flinke afname in het autoverkeer zorgt en dus voor minder stikstofuitstoot. ‘De berekeningen die de basis zijn voor stikstofruimte in het registratiesysteem zijn gemaakt voordat de effecten van de corona-maatregelen zichtbaar werden,’ aldus een woordvoerder van het ministerie.

Effect op infraprojecten nog onduidelijk

Naast ruimte voor woningbouw moet de snelheidsverlaging ruimte bieden voor zeven grote infrastructuurprojecten. Of deze ook doorgang kunnen vinden, is vooralsnog onduidelijk. In bijvoorbeeld Noord-Brabant gaat om projecten bij de wegen A58 Tilburg-Eindhoven, A27 Houten-Hooipolder en A58 Annabosch–Galder. Over het mogelijk maken van deze projecten wordt nog door Rijk en provincies gesproken, meldt de provincie.