In de RES wordt beschreven hoe Zeeland in 2050 alleen nog hernieuwbare energie wordt opgewekt, dat alle woningen energieneutraal zijn en dat het vervoer geen CO2 meer uitstoot. De focus voor het verduurzamen van woningen en gebouwen ligt vooral op isolatie, energiebesparing en het maken van doordachte keuzen. Elektrisch rijden is mogelijk door een elektriciteitsnet dat plaatsing van voldoende laadpalen mogelijk maakt. De bestaande waterstofvraag in Zeeland is al groot. In samenwerking met de industrie zet de regio in op een groene waterstoffabriek.

De RES moet gezien worden als een dynamisch proces, aldus de initiatiefnemers. Om de twee jaar wordt de strategie door de besturen van gemeenten, provincie en waterschap herzien om in de pas te blijven lopen met actuele technische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen. De volgende stap is de vaststelling van de “RES 1.0” door alle dertien Zeeuwse gemeenteraden, Provinciale Staten en het algemeen bestuur van het waterschap. Vervolgens gaat deze naar het Planbureau voor de Leefomgeving en wordt de landelijke optelsom van alle regionale energiestrategieën gemaakt en berekend of hiermee de doelen uit het Klimaatakkoord bereikt worden. Wat volgt is een uitvoeringsplan met daarin een gedetailleerde kijk op de uit te voeren maatregelen en de volgorde ervan. 

In de uitvoering en doorontwikkeling wordt nauw samengewerkt in het samenwerkingsplatform Zeeuws Energieakkoord. De RES regio Zeeland is tot stand gekomen dankzij samenwerking van Zeeuwse maatschappelijke instellingen, overheden, bedrijven en burgers, onder de vlag van het samenwerkingsplatform Zeeuws Energieakkoord.

De Zeeuwse RES 1.0 is te downloaden via deze link.