Kamerlid Nijboer krijgt dus een eigen ministerie. Nou ja, kamerlid Nijboer heeft een motie door de Tweede Kamer geloodst waarin staat dat er in het volgende kabinet weer zo’n ministerie moet komen. En nog een nou ja, dat is niet zo heel veel waard, want na de verkiezingen is er een formatie en daarin wordt bepaald welke ministeries er komen. Het is dus een intentie-motie. En de derde nou ja: Nijboer wil vooral de V van volkshuisvesting terug, de RO en de M kunnen hem wat minder schelen. Maar toch, je kan er de redding van de ruimtelijke ordening in zien. En je moet ergens aan optrekken, want in dezelfde week hebben de verzamelde Bouwmeesters de handdoek in de ring gegooid in de strijd tegen de verrommeling.

Mogen wij dan een ministerie van digitalisering en technologisering? Dat zich bezighoudt met de vraag hoe onze samenleving compleet verandert door de komst van internet. Sociaal, fysiek en economisch en dan vooral de eerste twee. Dat er een visie over schrijft en er regels en kaders voor ontwikkelt. Dat is belangrijk omdat onze complete samenleving op dit moment verandert door digitalisering en technologisering. De komende jaren verandert onze samenleving door internet. Zoals we nu al anders werken, tv-kijken, op vakantie gaan, bankieren, muziek luisteren, zo gaan we alles anders doen. Er ontstaan daardoor nieuwe kansen, maar ook nieuwe bedreigingen. Nieuwe markten komen, bestaande verdwijnen. En of je het wil of niet, je gaat daar in mee. Kijk maar hoe de muziekindustrie op zijn kop ging de afgelopen twintig jaar. Dat overkomt elke bedrijfstak, ook die van u.

Maar als je echt wat wil bereiken, heb je een minister nodig

Gebeurt er dan nu niets? Nee, natuurlijk niet. Mensen bij het ministerie van BZK zijn er mee bezig (bijvoorbeeld via de City Deal waar we zelf bij betrokken zijn) en bij EZK ook. Die werken er hard aan. Maar het is niet hetzelfde als een eigen ministerie. Wat uiteindelijk is BZK van binnenlandse zaken en de relaties binnen ons koninkrijk. En EZK gaat over de economie en het klimaat. Of de ministers en staatssecretarissen ook echt harder lopen voor onze digitale toekomst ligt er vooral aan of ze dat interessant vinden.

Maar als je echt wat wil bereiken, heb je een minister nodig. Vraag maar aan kamerlid Nijboer. Want een Minister van Digitalisering en Technologisering, die is er van en wordt er op afgerekend. Ik stem voor. Kan een van de Kamerleden van de tijdelijke commissie digitale toekomst even een motie indienen?

Jan-Willem Wesselink is programmamanager bij de Future City Foundation,