Het FD deed een enquête onder 23 van de 32 gemeenten van de Omgevingsraad Schiphol. Onder de inwoners van deze gemeenten groeit het verzet tegen de luchthaven, waardoor de waarde van Schiphol voor de economie naar de achtergrond verdwijnt. De krant schrijft dat gemeenten willen dat Schiphol duidelijke doelen krijgt opgelegd voor geluidshinder en uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof, en daar ook op wordt afgerekend. Ook is er onvrede over de onduidelijkheid die bestaat over luchtvaartplannen van het kabinet.

Afspraken

'Schiphol heeft wel een uitdaging met het nakomen van afspraken', zegt een wethouder in het FD. De krant noemt onder meer de overschrijding van het aantal afgesproken vluchten op de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan en de niet-gehaalde reductie van het aantal nachtvluchten.

Uit de enquête blijkt dat in 83 procent van de ondervraagde gemeenten de overlast is toegenomen. 57 procent ziet niets in een toename van het aantal vluchten op de luchthaven. 82 procent meent dat het aantal nachtvluchten moet afnemen. 57 procent van de wethouders is voorstander van het openen van Lelystad Airport voor vakantieverkeer.