De motie van PvdA-Kamerlid Nijboer en CDA’er Ronnes kreeg een nipte meerderheid. Onder meer SP, GroenLinks en Forum voor Democratie zijn voorstander van het in ere herstellen van deze ministerspost.

Woongelegenheid

‘Onze grondwet wordt getart’, zegt Nijboer op Twitter. Volgens de indieners van de motie is de installatie van een minister van VROM nodig voor de overheid om te kunnen voldoen aan de grondwettelijke zorgplicht voor bevordering van voldoende woongelegenheid. Volgens de Kamer is het niet meer voldoende dat volkshuisvesting 'erbij wordt gedaan' door een andere minister. De regering kan met een aparte minister van VROM de regie weer in handen nemen, menen de indieners van motie.

De minister van VROM werd met de komt van het kabinet Rutte I in 2010 de das om gedaan. Wonen werd vervolgens overgeheveld naar Binnenlandse Zaken. De portefeuille bestond sinds 1982. Voor die tijd was er al een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Volkshuisvesting centraal

De Woonbond is blij met de aangenomen motie. Directeur Paulus Jansen: ‘De afgelopen jaren aan Haags woonbeleid hebben voor een lange lijst van problemen gezorgd die moeten worden opgelost. Denk aan de ellenlange wachtlijsten voor sociale huur, torenhoge huurprijzen in de vrije sector en middeninkomens die nergens terecht kunnen. Het zou goed zijn als een komend kabinet volkshuisvesting weer centraal stelt.’

Ook bij andere partijen bestaat er heimwee naar de minister van VROM. Tegenover de camera van Cobouw zei CEO Ton Hillen van bouwbedrijf Heijmans eerder dat het in zijn ogen nodig is dat er een soort landelijke regie komt. ‘Ik heb heimwee naar het ministerie van VROM, dat een heel deskundig ministerie was, om enige regie te hebben op nieuwe locaties en grootschalige locaties.’