Het aandeel mensen dat zegt zich weleens onveilig te voelen, is gedaald van 37 procent in 2012 naar 32 procent in 2019. Het aandeel mensen dat zich in de eigen buurt of omgeving onveilig voelt, daalde in diezelfde periode van 18 naar 14 procent.

(Tekst loopt verder onder de afbeelding)

Plekken waar mensen zich onveilig voelen (bron: CBS)

36 procent van de Nederlanders voelt zich soms onveilig op plekken waar groepen mensen rondhangen. Dit wordt dan ook het vaakst genoemd als onveilige plek. Andere plekken waar mensen zich het meest onveilig voelen is rond uitgaansgelegenheden (20 procent) en treinstations (15 procent). Wel is het gevoel van veiligheid de afgelopen jaren op al deze plekken toegenomen. In de eigen buurt groeit het gevoel van veiligheid. Alleen rond winkelgebieden en -centra blijft het gevoel van (on)veiligheid nagenoeg gelijk.

Met name jongeren en vrouwen geven aan zich onveilig te voelen. 40 procent van de jongeren van 15 tot 25 jaar zegt zich over het algemeen wel eens onveilig te voelen. Van de 65-plussers is dat 23 procent. In de eigen buurt is dit verschil kleiner dan bij het gevoel van (on)veiligheid in het algemeen. Meer dan de helft (54 procent) van de jonge vrouwen voelde zich in het algemeen wel eens onveilig, tegen 26 procent van de jonge mannen. Wel daalde het gevoel van onveiligheid in alle leeftijdscategorieën.

(Tekst loopt verder onder de afbeelding)

Het aandeel mensen dat zegt zich soms onveilig te voelen (bron: CBS)

In de meeste provicies is het gevoel van onveiligheid afgenomen. Met 36 procent was de daling in onveiligheid in eigen buurt het grootst in Zeeland. Van gemeenten met een inwonersaantal van 70 duizend of meer zijn de gevoelens van onveiligheid het grootste in Heerlen, Rotterdam.  In Heerlen zegt 30 procent van de inwoners zich soms onveilig te voelen in de eigen buurt. In Rotterdam is dat 26 procent. In Hoeksche Waard voelen mensen zich het vaakst veilig. Hier zegt slechts 6,7 procent zich soms onveilig te voelen in de eigen buurt.