Het doel van het akkoord is om de komende vijf jaar voldoende passende woningen voor Rotterdamse ouderen te realiseren, in de eigen wijk, meldt de gemeente Rotterdam in een persbericht.

‘Over vijftien jaar is één op de vijf Rotterdammers ouder dan 65 jaar. Ook neemt het aantal 75-plussers toe. Op deze dubbele vergrijzing bereiden we ons als stad, gezamenlijk voor', zegt wethouder Sven de Langen (o.a. zorg en ouderen). 'We willen plekken in onze wijken waar ouderen prettig kunnen wonen en actief mee blijven doen. Wonen, welzijn en zorg worden slim georganiseerd.’

Woonvormen

Het Langer Thuis Akkoord kent drie sporen. Het eerste spoor is het bouwen van levensloopbestendige woningen. Spoor twee is het ontwikkelen van ouderenhubs in zes wijken. Een ouderenhub is een centrale plek in de wijk, met allerlei voorzieningen voor ouderen. Naast geschikte woningen is er bijvoorbeeld een huisartsenpost, zijn er gezamenlijke activiteiten en is er een wijkrestaurant. Het derde spoor bestaat uit nieuwe woonzorgconcepten voor ouderen tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis in.

Wethouder Bas Kurvers (o.a. Bouwen en wonen): ‘Ouderen hebben verschillende woonwensen, behoeften en budgetten. Daar spelen we met deze verschillende woonconcepten op in. Ook bouwen we de komende vijf jaar 10.000 woningen geschikt voor elke levensfase. Zo kunnen Rotterdammers in hun eigen wijk oud worden en stimuleren we de doorstroming op de woningmarkt.’

Geschikte woningen

De focus van het Langer Thuis Akkoord ligt op de gebieden: Stadscentrum, Delfshaven, Overschie, Kralingen-Crooswijk, Feijenoord, Hoek van Holland, Rozenburg en Pernis. Uit onderzoek blijkt dat in deze gebieden de grootste behoefte is aan extra geschikte woningen en vernieuwende woonconcepten voor ouderen.

Het Langer Thuis akkoord 2020-2025 is ondertekend door veertig partijen: Gemeente Rotterdam, Woonstad Rotterdam, Havensteder. Woonbron, Vestia, SOR, Laurens Wonen, Wooncompas, Woningbouwvereninging Hoek van Holland, Bouwvereniging Onze Woning, ConForte (mede namens MOB en Careyn), Blauwhoed, HD-groep, StratAct, Stebru, Syntrus Achmea Real Estate & Finance, Stevast Baas & Groen, AM, Vorm, Van Wijnen West BV, Volker Wessels Vastgoed BV, Fakton Development, Heijmans, New Industry, Nederlandse Bouw Unie bv, Bouwinvest Healthcare Fund, Dura Vermeer Bouw Zuid West BV, ERA Contour BV, Amvest, Stichting OSO- Rotterdam, GENERO, Stg. Buurtwerk.nl, Pit010, Wmo radar, Dock, DIA Rozenburg, Stg Humanitas (mede namens Welzijn op de Hoek, combinatie Humanitas en Vitis), Stg. SOL, Zilveren Kruis Zorgkantoor en Zilveren Kruis en VGZ.