Uit een enquête die de branchevereniging onder haar leden hield, blijkt dat 51 procent van de bedrijven wel enig verlichting te ervaren van de problemen. 27 procent zegt onverminderd last te hebben van de PFAS-problematiek, ook al zijn de toepassingsnormen PFAS-houdende grond en baggerspecie verruimd. Dit nieuwe tijdelijk handelingskader werd op 1 december van het vorig jaar ingevoerd.

Vertraagde projecten

In lopende projecten hebben bedrijven vooral last van vertraging en hogere kosten. Discussies met opdrachtgevers over extra kosten en dat zij de grond niet kunnen afvoeren, zijn voor de respondenten de belangrijkste oorzaken voor vertragingen of zelfs het stilliggen van projecten. In totaal zijn bij Bouwend Nederland 44 projecten bekend die stilliggen door PFAS-problematiek. Het grootste gedeelte hiervan is voor private opdrachtgevers, blijkt uit de enquête.

De PFAS-problematiek heeft ook aanzienlijke effecten op de bedrijfsvoering van de respondenten. Bijna driekwart van de bedrijven die na 1 december 2019 nog problemen ervaren, geeft aan dat dit komt door vertraging die zij oplopen bij in uitvoering zijnde projecten. Dit zorgt bijvoorbeeld voor planningsproblemen, problemen bij inzet van werknemers en niet kunnen afnemen van bestelde materialen. Doordat grondafvoer veel complexer is geworden zijn bedrijven bang voor de risico’s op onbedoelde overtredingen en aansprakelijkheid hiervoor. Grondverzet was voor veel bedrijven voorheen een activiteit waar zij zich nauwelijks zorgen over hoefden te maken, maar dat is door PFAS-regelgeving nu erg ingewikkeld en tijdrovend geworden. Zo kan 24 procent van de infrabedrijven de grond niet kwijt in diepe plassen ofoppervlaktewater door het ontbreken van een definitieve norm voor het gebruik van grond onder oppervlaktewater.

Daling aanvragen en tenders

Vooral infrabedrijven lopen aan tegen een daling van aanvragen en tenders in combinatie met vertraging in huidige projecten. Hierdoor worden zij gedwongen om op korte termijn tegen scherpe prijzen extra werk van de markt te halen. In de woning- en utiliteitsbouw hebben bouwers vooral last met het bouwrijp maken van de grond, maar ook kunnen zij pas later starten door vertraging met de vergunningverlening.

Volgens Bouwend Nederland kan de overheid meer doen om de impact van de PFAS-problemen te verkleinen. “Bedrijven staan nog niet op omvallen, maar er zijn wel degelijk nog grote problemen door PFAS. Zeker omdat veel van deze bedrijven ook nog geconfronteerd worden met problemen door de stikstofproblematiek”, zegt algemeen directeur Fries Heinis. Volgens de belangenorganisatie zou dat kunnen door projecten waar mogelijk naar voren te halen, door maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden die het aangepaste tijdelijk handelingskader nu biedt en met een definitieve norm voor het gebruik van grond onder oppervlakte water te komen.