De Gemeente Utrecht krijgt de bevoegdheid via een wijziging van de crisis- en herstelwet. Daarin is opgenomen dat gemeenten voor bepaalde voorbeeldwijken kunnen afwijken van de leveringsplicht die is vastgelegd in de Gaswet en een datum kunnen vaststellen waarop woningen worden afgesloten van het aardgasnet. Overvecht is een dergelijke wijk. De Eerste en Tweede Kamer moeten nog wel hun fiat geven via een Algemene maatregel van bestuur (AMVB), maar lijkt voor de hand te liggen dat dit plan doorgang kan vinden. Eerder werd immers al ingestemd met de werkwijze om in voorbeeldwijken het aardgasnet uit te faseren. Daarnaast kunnen er ook nog zienswijzen worden ingediend.

Gasaansluiting

De gemeente Utrecht de ambitie uitgesproken dat Overvecht-Noord in 2030 aardgasvrij moet zijn. In dit gedeelte van de wijk bevinden zich ongeveer 8000 wonen. De 4400 huizen waar het om gaat hebben een gasaansluiting die alleen voor het koken gebruikt wordt.

In de buurt liggen verouderde gasleidingen die door netbeheerder Stedin voor 2024 vervangen moeten worden. Met het oog op de ambities is vervangen zonde volgens de gemeente. Om te voorkomen dat er voor een (klein) gedeelte van de inwoners toch nieuwe leidingen moeten worden aangelegd, kan er gebruikt worden van de eerdergenoemde in 2019 aangenomen crisis- en herstelwet. De wet die gemeenten in sommige gevallen de bevoegdheid geeft om af te dwingen dat er geen aardgas voor koken meer gebruikt kan worden.

Woonlasten

De gemeente laat weten dat bij de overgang naar een aardgasvrije buurt nauw wordt samengewerkt met inwoners en ondernemers uit de buurt. Overvecht is qua inwoners niet het rijkste gedeelte van Utrecht. In de transitievisie staat dat het belangrijk is dat de woonlasten, ondanks de aanpassingen, hetzelfde blijven.