De brief wordt breed gedragen. Onder meer Urgenda, GreenPeace, de VNG en voltallige G4 onderschrijven de boodschap. ‘Nederland lijkt de doelen voor dit jaar voor 14 procent hernieuwbare energie en 25 procent CO2-emissie-reductie niet te gaan halen. Tegelijkertijd worden nu wel duizenden snel te realiseren zon-op-dak projecten afgewezen vanwege het taakstellende SDE+-budget’, schrijven zij.

In 2019 werden 7.251 aanvragen voor de subsidie ingediend, samen goed voor opwekking van 4,4 TWh per jaar. Zo’n 6.000 van deze projecten, die naar verwachting op jaarbasis 2,5 TWh opwekken, zullen geen geldelijke steun ontvangen. Het gaat bij deze projecten voornamelijk om zon-op-dak doordat deze techniek later aan de beurt komt bij de verdeling van SDE+ dan andere technieken, aldus de opstellers. Als deze projecten wel doorgang zouden vinden, zou dit een CO2-reductie van een halve ton betekenen. Daarmee worden de klimaatdoelen van 2020 wel gehaald, zeggen de afzenders.

‘De massale afwijzing van deze projecten levert een situatie op die onwenselijk is voor ondernemers, gemeenten en maatschappelijke organisaties (onder andere binnen de vorming van regionale energiestrategieën) die eigen daken willen vergroenen: hun voorbereidingen zullen voor niets blijken te zijn. Dit doet afbreuk aan het noodzakelijke lokale draagvlak: zonne-energie is bij uitstek een techniek die vele doelgroepen in staat stelt te participeren in de energietransitie,’ staat in de brief.