Dat blijkt uit een enquête onder zeshonderd corporatiebestuurders en -managers door Finance Ideas. Ook de traagheid in besluitvorming (9 procent) en vergunningverlening (13 procent) worden als belangrijke boosdoener genoemd voor achterblijvende bouw. Eén op de acht geeft aan dat hoge bouwkosten de primaire oorzaak zijn van niet behaalde bouwambities.

Regeldruk

De respondenten zeggen dat wet- en regelgeving vanuit het Rijk effectiever is voor het bevorderen van de nieuwbouwproductie dan die vanuit gemeente of provincie. Een vermindering van de regeldruk zal volgens hen een positief effect hebben op de doorlooptijd van het nieuwbouwproces.

Finance Ideas vroeg de bestuurders ook naar de voor hen belangrijkste thema’s voor het komende jaar. Zij zien het renoveren en verduurzamen van hun bestaande bezit als hun voornaamste opgave voor de komende periode. Op de eerste plaats staan renovatie en energiebesparende maatregelen, gevolgd door investeringen en op de derde plaats organisatieontwikkeling. Corporaties hebben hun focus dus ondubbelzinnig gericht op de toekomst en de positieve rol die zij daarin kunnen spelen, stellen de opstellers van de enquête.

Woningbouw

Woningcorporaties staan onder grote politieke en maatschappelijke druk om zoveel mogelijk nieuwbouwwoningen te realiseren. Volgens het rapport ‘De staat van de corporatiesector’ dat afgelopen week werd uitgebracht door de Autoriteit woningcorporaties slagen zij daar onvoldoende in, terwijl de financiële middelen volgens de toezichthouder wel voorhanden zijn.

Aan de vraagkant worden de woningcorporaties onder andere geconfronteerd met een aanhoudende en snelle groei van het aantal eenpersoonshuishoudens. Die hebben vooral behoefte aan betaalbare woningen met een huur tot ongeveer € 600. Een andere oorzaak van de toegenomen vraag naar corporatiewoningen ligt in de sterk gestegen huizenprijzen. Starters zien zich gedwongen hun hoop op een eigen koopwoning te laten varen en richten zich tot de woningcorporaties.