Voor de ranking van 2020 heeft JLL 84 gemeenten met meer dan 50.000 inwoners beoordeeld. De lijst is niet alleen vastgesteld op basis van vastgoedindicatoren, maar ook op een brede selectie van economische en demografische indicatoren. Daarmee biedt de JLL-ranglijst inzicht in de manier waarop veranderingen in de huizenmarkt hun weerslag hebben gekregen in verschillende steden.

Voor 84 gemeenten heeft JLL de score vastgesteld op 37 indicatoren, verdeeld over acht categorieën. Naast prestaties in het verleden, heeft JLL waar mogelijk indicatoren voor toekomstige prestaties meegewogen in de Ranking. Voor elke indicator is een score tussen 0% (de slechtst scorende gemeente) en 100 procent (de best scorende gemeente) vastgesteld, uiteindelijk resulterend in een index met een schaal van 0 tot 100 procent.

De top 25 van de Residential Ranking 2020 is als volgt:

 1. Amsterdam 80,9%
 2. Utrecht 78,2%
 3. Delft 78,2%
 4. Amersfoort 74,6%
 5. Zwolle 71,9%
 6. Almere 69,9%
 7. Haarlemmermeer 69,2%
 8. Arnhem 68,5%
 9. Groningen 68,5%
 10. Den Haag 68,5%
 11. Eindhoven 68,5%
 12. Haarlem 68,1%
 13. Rotterdam 68,0%
 14. Rijswijk 67,3%
 15. Tilburg 67,2%
 16. Alkmaar 66,9%
 17. Apeldoorn 66,5%
 18. Schiedam 66,2%
 19. Zeist 65,8%
 20. Leiden 65,1%
 21. Nijmegen 65,0%
 22. Zaanstad 64,9%
 23. Breda 64,4%
 24. Den Bosch 64,4%
 25. Gouda 64,3%

Amsterdam en Utrecht

Net als bij de vorige editie van de Residential Ranking in 2017 vormen Amsterdam en Utrecht de top twee. Amsterdam staat bovenaan door zijn goede economische ontwikkelingen, het hoge voorzieningenniveau en de volwassen beleggersmarkt. Uitdagingen zijn er ook voor de hoofdstad. Zo worstelt Amsterdam met betaalbaarheid en krijgt het steeds meer te maken met sterke regulering voor nieuwbouw. Dit zorgt ervoor dat er minder nieuwbouw plaatsvindt, waardoor het evenwicht tussen vraag en aanbod verder uit elkaar komt te liggen, stelt JLL.

Utrecht is de snelst groeiende stad van Nederland, waardoor ook de prijzen en de belangstelling van beleggers in de lift zitten. Op de beleggersmarkt weet Utrecht Amsterdam zelfs van de koppositie te houden, meldt JLL. Daarnaast profiteert Utrecht van haar centrale ligging in het land, de hoog opgeleide bevolking en het feit dat de gemeente nog voldoende uitbreidingspotentie heeft. Ook het aantrekkelijke centrum en de kwaliteit van de Utrechtse woningen werken in het voordeel van de Domstad.

Beleggers

Door deze factoren is het in Utrecht en Amsterdam goed wonen én beleggen. Het beleggingsvolume wat dat werd geïnvesteerd in Nederlandse huurwoningen bereikte de afgelopen jaren recordhoogtes, meldt JLL. De vastgoedadviseur ziet twee belangrijke trends. De eerste is de opkomst van buitenlandse beleggers, die een steeds groter deel van de beleggingsdynamiek voor hun rekening nemen. De tweede is een langzame verschuiving naar middelgrote steden. Gemeenten als Delft, Amersfoort, Zwolle en Almere zijn in opkomst door hun positieve economische ontwikkelingen en vooruitzichten, goede bereikbaarheid en demografie. Naast de beschikbaarheid van woningen om in te beleggen is er nog een andere factor die beleggers richting de middelgrote steden duwt. Het feit dat deze gemeenten minder regulering van de huurmarkt kennen ten opzichte van enkele grote steden zorgt voor een groeiende interesse, stelt JLL.

Jorn Thoomes, Head of Living Netherlands bij JLL: 'Tezamen met de aanhoudende lage rente gaat deze ontwikkeling zorgen voor een verdere aanscherping van de aanvangsrendementen. We zien hier naar verwachting een driedeling ontstaan in de markt. Ten eerste blijft verdere aanscherping van de aanvangsrendementen in de grote steden beperkt, door de al forse aanscherping de afgelopen jaren. Ten tweede gaan we een versnelde aanscherping zien in de middelgrote stede, en ten derde blijven de aanvangsrendementen in de kleine gemeenten naar verwachting stabiel.’