Het aantal opgeleverde nieuwbouwwoningen lag het afgelopen jaar ruim 6 procent hoger dan in 2018 en is het hoogste aantal in tien jaar tijd, blijkt uit cijfers die het CBS woensdag presenteert. Minister Van Veldhoven van Milieu en Wonen spreekt van ‘een mooi resultaat’.

Woonagenda

Bij de Nationale Woonagenda is afgesproken om in de periode van 2018-2021 jaarlijks 75.000 nieuwe woningen te realiseren. Dit kunnen nieuwgebouwde woningen zijn of getransformeerde woningen. In 2020 komt het aantal nieuwe huizen nog in de buurt van de 75.000, verwacht de minister. In 2021 wordt dat een stuk moeilijker. ‘Ik werk er hard aan om de bouwproductie hoog te houden door de inzet van de woningbouwimpuls en het stimuleren van woningcorporaties om meer te bouwen. Daarnaast zet ik in op transformaties en flexwonen’, zegt de bewindsvrouw.

Tussen 2000 en 2009 groeide de woningvoorraad door nieuwbouw jaarlijks doorgaans met ruim 1 procent, gemiddeld ongeveer 76.000 woningen per jaar. Op het dieptepunt in 2014 was dat percentage geslonken tot 0,6 (45.000 nieuwbouwwoningen). In de vier jaren daarna groeide het aantal nieuwbouwwoningen steeds harder. In 2019 werd er ook weer meer gebouwd dan het jaar ervoor.

Bijna 7,9 miljoen woningen

Nederland telde op 1 januari 2020 bijna 7,9 miljoen woningen. Dat zijn er bijna 77.000 meer dan een jaar eerder. Behalve door nieuwbouw verandert de woningvoorraad ook door sloop, splitsingen of samenvoegingen van woningen en door transformatie van bestaande gebouwen. In 2018 werden door transformatie van gebouwen 13.000 woningen toegevoegd aan de woningvoorraad.

De woningvoorraad groeide door nieuwbouw relatief het hardst in Flevoland, namelijk met 1,6 procent. Ook in Noord-Brabant, Utrecht, Noord-Holland, Gelderland en Overijssel lag de groei boven het landelijk gemiddelde. In Limburg werden naar verhouding veel minder nieuwbouwwoningen toegevoegd aan de woningvoorraad. Zuid-Holland ligt ook onder het gemiddelde, maar stond met absolute aantallen, namelijk ruim 13.000, op de eerste plek samen met Noord-Holland.

Diemen groeit het hardst

In Diemen groeide de woningvoorraad door nieuwbouw, met bijna 9 procent, het hardst. In totaal werden daar 1.218 nieuwbouwwoningen opgeleverd. In vijf jaar tijd werd er zelfs bijna 19 procent nieuwbouw aan de woningvoorraad van Diemen toegevoegd. In Amsterdam werden 5.007 nieuwbouwwoningen toegevoegd, traditiegetrouw het hoogste aantal van alle gemeenten. In Amsterdam staan in totaal ruim 447.000 woningen, bijna 6 procent van de Nederlandse woningvoorraad.

De cijfers over 2019 zijn voorlopig. In mei 2020 komen de definitieve cijfers beschikbaar. Het aantal nieuwbouwwoningen zal hierdoor bij de definitieve versie naar verwachting iets hoger uitkomen in verband met verwerking van nagekomen respons, meldt het CBS.