De tool is beschikbaar voor gemeenten die zijn aangesloten bij Stichting Steenbreek. Zij krijgen inzicht in hoe groen of versteend de tuinen op een bepaalde locatie in een gemeente zijn. Cobra Groeninzicht heeft alle honderd miljoen bomen in Nederland en specifiek de boomkronen en kroonprojecties in kaart gebracht. Directeur Joost Verhagen van Cobra Groenzicht: ‘Zij zien hiermee letterlijk hoe het is gesteld met de verharding in de tuinen. Op de kaart (zie screenshot 1, red.) zie je bijvoorbeeld dat wijk 01 in Rheden voor 70 procent is versteend. Het gaat hier om 1121 hectare oppervlakte tuinen. Daarvan is 336 hectare groen en 785 hectare steen. Een gemeente kan daar met haar inwoners met aan de slag om het tij te keren. Je kunt aan de hand van deze informatie heel doelgericht en efficiënt te werk gaan en de effecten van Steenbreekacties in de gaten houden.’

(Tekst loopt verder onder de afbeelding)

Screenshot 1: verstening in een wijk in Rheden

Infraroodwaarde

Voor gemeente Nijmegen werd de verstening uitgewerkt om te illustreren hoe gedetailleerd de kaarten kunnen zijn. Verhagen: ‘Zo zie je bijvoorbeeld (zie screenshot 2, red.) in de O. C. Huismanstraat dat meerdere tuinen voor 95 procent versteend zijn.’ Judith van Hees, specialist geografische informatiesystemen en stedenbouwkundige bij Cobra Groeninzicht, ontwikkelde deze kaarten.

(Tekst loopt verder onder de afbeelding)

Screenshot 2: verstening in een wijk in Nijmegen

Van Hees licht toe: ‘We brengen de tuinen in beeld door de percelen met een woonfunctie te selecteren waaruit we vervolgens alle bebouwing knippen. Op deze manier houden we de voor- en achtertuinen over. Om de verstening te berekenen maken we gebruik van satellietbeelden en stereoluchtfoto’s. Aan de hand van de infraroodwaarde bepalen we voor iedere pixel in de tuin of het vegetatie is of niet. We kunnen met deze beelden tot 25 centimeter nauwkeurig berekenen of er groen aanwezig is.’

Steenbreek

Stichting Steenbreek is in 2015 opgericht (destijds nog Operatie Steenbreek) om concreet actie te kunnen voeren tegen de trend om particuliere tuinen te verharden. Sinds januari van dit jaar is de doelstelling verbreed en richt de stichting zich ook op de publieke ruimte. Samen met de aangesloten gemeenten, waterschappen, provincies en partners wordt gewerkt aan een klimaatadaptieve omgeving.

Ook interessant: Groen delft onderspit in Nederlandse tuinen