Wel stelt het RIVM dat ontwikkelingen omtrent de technologie de komende tijd goed in de gaten gehouden moeten worden. Door een verwachte toename van het aantal 5G-bronnen van elektromagnetische velden en toenemend gebruik van datacommunicatie is het nu niet met zekerheid te voorspellen of blootstelling in de toekomst zal veranderen. Het RIVM adviseert daarom om ‘de vinger aan de pols te houden.’

Monique Beerlage, van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid, acht de kans dat de limieten in de toekomst alsnog worden overschreden echter klein: ‘De huidige metingen, gebaseerd op testopstellingen met 5G en bestaande 4G-netwerken, bedragen nu een fractie van wat maximaal is toegestaan. We hebben het dan over één zestigste van wat van Europese wetgeving mag. Zelfs als blootstelling flink toeneemt door meer bronnen en meer gebruik, blijf je dus ver onder de limieten.’

De fabrikanten van apparatuur en de mobiele operators moeten ervoor zorgen dat de blootstelling van mensen aan elektromagnetische velden onder de blootstellingslimieten blijft. ‘Dat is nu het geval en zal niet veranderen met de introductie van 5G,’ zegt Beerlage. Agentschap Telecom heeft als toezichthouder de taak om dit te controleren.

Weerstand tegen de technologie

Plannen voor 5G-netwerken leidden eerder tot weerstand. Zo demonstreerden in Den Haag in september honderden mensen tegen de nieuwe technologie, omdat zij bang zijn dat ze er ziek van worden. Ook in Apeldoorn, dat van plan is om de eerste Nederlandse gemeente te worden met een operationeel netwerk, zorgden 5G-plannen voor frictie. In november klaagde de Stichting Stralingsarm Nederland verscheidene gemeenteraadsleden aan, omdat deze raadsleden voor de aanleg van het netwerk waren. De stichting sommeerde hen een schadevergoeding van tienduizenden euro’s te betalen.

Destijds werd door deskundigen al gezegd dat de tegenstanders van 5G zich onterecht zorgen maakten. Het nieuwe rapport bevestigt dit. Toch verwacht Beerlage niet dat het nieuwe onderzoek critici zal overtuigen van de veiligheid van 5G. ‘Critici beroepen zich op onderzoeken waarin aangetoond wordt dat de netwerken biologische effecten veroorzaken, zoals het lokaal opwarmen van de huid. Daar is bij 5G ook zeker sprake van, maar dat betekent niet dat er dan ook meteen gezondheidseffecten optreden. Zo interpreteren tegenstanders het echter wel en daar zal het nieuwe onderzoek weinig aan veranderen.’

5G en de slimme stad

Op dit moment zijn er nog geen operationele 5G-netwerken in Nederland. Telecomproviders T-Mobile en KPN zijn van plan om eind dit jaar wel een actief netwerk te hebben. Daarmee kunnen zij telefoongebruikers bedienen van sneller internet dan het huidige 4G-netwerk toelaat.

Maar 5G heeft meer toepassingen dan snel filmpjes streamen of muziek downloaden: de grotere datacapaciteit en snelheid van het netwerk bieden kansen voor het internet of things, ofwel directe communicatie tussen apparaten. Daarmee biedt 5G veel potentie voor geautomatiseerde processen in steden, waarbij sensoren veel informatie snel moeten verwerken. ‘5G gaat de stad en zijn bewoners veel voordeel geven,’ stelde KPN dan ook eerder in een eigen publicatie.