De komende tien jaar zijn in de provincie Utrecht zevenduizend extra middenhuurwoningen met een huurprijs tussen €720 en €1000 nodig. De bouw van middenhuurwoningen kent echter nog vaak knelpunten, zoals financiële onhaalbaarheid en gebrek aan locaties. Versnelling is nodig om dit segment een boost te geven. De Provincie Utrecht organiseert daarom de Challenge Middenhuur, waarmee ze initiatiefnemers, beleggers en gemeenten uitdaagt om hun woningbouwproject met middeldure huurwoningen het komende half jaar te versnellen en te optimaliseren.

Diverse partijen

Zes partijen partijen hebben zich aangemeld, allen met een verschillende achtergrond en uiteenlopende belangen. De provincie Utrecht stelt per project € 10.000 beschikbaar, voor de inzet van expertise om concrete knelpunten op te lossen. Het project bepaalt zelf voor welke expertise dit bedrag gebruikt wordt bijvoorbeeld: juridisch, bemiddeling, planeconomisch, procesmanagement of communicatie. De Challenge is een wedstrijd. Het project dat het komend half jaar de meeste voortgang boekt, wint de Challenge. De winnaar ontvangt een cheque ter waarde van €10.000, die men aan het project kan besteden.

Deelnemers

  • Woningbouwontwikkeling Snellerpoort, gemeente Woerden (partners: woningbouwcorporatie Groen-West en gemeente Woerden)
  • Woningbouwproject Luno in Houten (partners: Wonam en gemeente Houten)
  • Samenwerking toewijzing middenhuurwoningen Woningnet en Marktpartijen (partners: gemeente Utrecht, beleggers en Woningnet)
  • Garantstellingsfonds middenhuur (Organisatie: Maatschappelijk Financieren)
  • Woningbouwontwikkeling Planetenbaan ( partners: Samenwerkende projectontwikkelaars i.s.m. gemeente Stichtse Vecht)
  • Project  'Spinoff-Place2BU/COMPLEKS’  (Stichting Compleks)  

Jury

Een professionele vakjury beoordeelt de projecten en kiest de winnaar. De jury bestaat uit Rob van Muilekom (gedeputeerde Binnenstedelijke ontwikkeling en Wonen provincie Utrecht), Rob van Gijzel (voorzitter Samenwerkingstafels Middenhuur en voormalig burgemeester Eindhoven) en professor Edwin Buitelaar (Universiteit Utrecht en Planbureau voor de Leefomgeving). In het najaar van 2020 maakt de vakjury tijdens een netwerkbijeenkomst de winnaar bekend. Na de Challenge verschijnt een naslagwerk met de ‘lessons learned’.

Actie Agenda Woningmarkt

De Challenge Middenhuur maakt onderdeel uit van de Actie Agenda Woningmarkt die in 2018 door een groot aantal partijen in de provincie Utrecht is opgesteld, met daarin meerdere acties om de woningbouwproductie te versnellen, het huursegment te versterken en de doorstroming te vergroten.