‘Als we niet verbeteren en ontwikkelen staat dit centrum niet in het selecte rijtje binnensteden die over tien jaar nog fier overeind staan en economisch vitaal zijn’, staat in de visie beschreven. De wethouder voegt daaraan toe dat noodzaak van deze koers al enige tijd onderkend wordt, maar dat de nieuwe visie dit voor de eerste keer vastlegt en de elementen om dit ook te realiseren biedt.

Wonen van vitaal belang

Concreet leidt dat tot het scheppen van ruimte voor ongeveer 5.000 woningen, informele werklocaties en plekken voor ontspanning en vermaak. Ook de vernieuwing van het station(sgebied) maken onderdeel uit van de in de visie opgenomen ontwikkelingen. Ook wordt het centrum vergroend en zal er ruimte komen voor kunst en evenementen.

Veeningen: ‘Het centrum functioneert op dit moment goed. Maar om ook in de toekomst een vitaal centrum te kunnen zijn is het nodig om het Centrum als gebied meer divers te maken. Belangrijk hierbij is dat de binnenstad op meer momenten gedurende de dag en avond een fijne plek is om te verblijven, winkelen te recreëren en ook te ondernemen. Dit vraagt ook om meer doelgroepen in het gebied. Meer mensen!’

Almere, dat niet kampt met een overwegend goed imago, wil graag dat er meer mensen in het centrum zelf komen wonen. Veeningen: ‘Om een evenwichtiger mix van functies te maken - waarbij naast winkelen ook werk, voorzieningen, studeren, cultuur, horeca belangrijk zijn – is het belangrijk dat er meer mensen ook echt in het gebied komen wonen. De nadruk ligt dus zeker op verblijfskwaliteit.’

Volgens de wethouder onderscheidt de achtste gemeente, met 210 duizend inwoners, van Nederland zich door het hebben van de jongste binnenstad. 'Dat zagen we ook terug bij de verkiezing tot beste binnenstad 2017-2020. Dit vind je onder meer terug in de ruime opzet, moderne architectuur en vernieuwende winkelformules. Het onderscheid zit ‘m vooral in de jeugdige frisse moderne sfeer, de goede bereikbaarheid en in dat er vrije ruimte is. Bij de aanleg van het centrum is altijd rekening gehouden met verdere uitbreiding. Dat is op andere plekken in de regio wel anders.’