Volgens Bokeloh zorgt het gebrek aan woningen voor een gebrekkige doorstroming van de huizenmarkt. De verhuizing is volgens hem het moment om grootschalige huisverbeteringen door te voren. Hij benadrukt dat het een signalering betreft en dat hij geen panklare oplossing heeft om huizen alsnog sneller te verduurzamen. Wel hebben Rijksoverheid en kleinere overheden beleidsmatige kaders opgesteld om het verduurzamingsproces in gang te zetten. Bokeloh zet ze op een rijtje.

De econoom verwijst naar de cruciale rol van gemeenten. Zo moeten de transitievisies, het plan om wijken van aardgas naar duurzame manieren van verwarmen en koken, zorgvuldig opgesteld worden. ‘Het verschilt per wijk en per gemeente wat het beste is. Duidelijkheid is in ieder geval heel belangrijk. Huiseigenaren weten dan wat kan en moet gebeuren aan hun huis.’

Financiële middelen

De transitievisies dienen uiterlijk in 2021 klaar te zijn. Woningeigenaren die geen onderdeel van de wijkaanpak uitmaken ondersteund worden door bijvoorbeeld subsidies. Bokeloh: ‘Subsidies kunnen voor al woningeigenaren een drijvende kracht zijn. Zo biedt de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) een bijdrage van ongeveer 20% als woningeigenaren minimaal twee isolatiemaatregelen laten uitvoeren. Deze regeling gaat eind 2020 over in de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE), die nu al in een vergelijkbare tegemoetkoming voorziet bij de aankoop van zonneboilers en warmtepompen.’

‘Daarnaast zullen er aantrekkelijke en toegankelijke financieringsarrangementen komen, die een verantwoorde financiering van verduurzaming mogelijk maken. Zo is er het Warmtefonds, een revolverend fonds dat kan uitgroeien naar uiteindelijk EUR 1 mld. Het Warmtefonds zal leningen van maximaal EUR 25.000 per woning of appartement verstrekken voor isolatiemaatregelen en zonnepanelen’, vervolgt Bokeloh.

‘Ook kunnen er maatregelen op hypotheekgebied wat kunnen betekenen, denk het kabinet. Zo is het van plan de kennis- en ervaringstoets te schrappen voor huiseigenaren die zonder advies vooraf hun hypotheek willen verhogen. Doel van deze aanpassing is dat meer kredietverstrekkers hypotheekverhogingen aanbieden voor verduurzamingsinvesteringen en de lasten van hypotheekverhoging dalen. Verder studeert het kabinet nog op hoe het gebouwgebonden financiering wettelijk mogelijk kan maken. Bij gebouwgebonden financiering gaan de resterende hypotheeklasten bij verkoop van de woning over op de nieuwe eigenaar. Een nadeel van deze vorm van financiering is dat de woningeigenaar niet in aanmerking komt voor hypotheekrenteaftrek.’

Volgens de econoom is weinig politiek en juridisch draagvlak voor het verplicht stellen van duurzame renovaties. ‘Bovendien is dat wel een hele brute maatregel’. Wel komt hij zelf met een suggestie. ‘Mensen moeten weer vaker van woning gaan wisselen. Als er meer gebouwd wordt, zou dat enorm helpen.’