De bevolkingsgroei in steden vond in 2019 vooral plaats door immigratie, randgemeenten kregen er vooral meer inwoners bij door verhuizing vanuit een andere gemeente. Met 54 per duizend inwoners kreeg gemeente Diemen er relatief gezien het meeste inwoners bij. Andere gemeenten om steden die een grote groei meemaakten zijn onder meer Zuidplas, Beemster, Blaricum en Son en Breugel.

Steden

Grootste groeier onder de steden is Amsterdam, met 11 duizend inwoners meer dan in 2018. De stad wordt gevolgd door Den Haag en Rotterdam. De top tien van steden met de meeste bevolkingsgroei bevat ook middelgrote steden als Eindhoven, Tilburg, Arnhem, Groningen en Haarlem. Almere, nummer vijf in de lijst, groeide relatief gezien het hardst. Bij de meeste steden trokken er meer inwoners weg uit de stad dan dat er mensen naar de stad trokken vanuit een andere gemeente. Groei vond plaats doordat er meer geboortes waren dan sterfgevallen. Met uitzondering van Utrecht en Almere, is migratie echter de belangrijkste factor in de inwonersgroei.

(Tekst loopt verder onder de afbeelding)

Krimp

In 63 van de 355 gemeenten, vooral gebieden aan de randen van het land, kromp het aantal inwoners in 2019. Het aantal krimpgemeenten nam de afgelopen twee jaar af. Ook hier geldt immigratie als belangrijkste verklaring. Twee van de negen door de overheid aangewezen krimpgebieden maakten in 2019 géén krimp mee. Het inwonersaantal van Maastricht-Mergelland bleef in de afgelopen vijf jaar stabiel, in de Achterhoek was er volgens het CBS zelfs “een bescheiden” bevolkingsgroei te zien. Het CBS zette tevens gegevens van 1 december 2019 en 1 januari 2015 tegen elkaar af. 60 van de 355 gemeenten hadden in 2019 een lager inwonersaantal dan op de genoemde datum in 2015. 44 hiervan liggen in een krimpgebied of anticipeergebied (zie kader). 

Totale bevolking

In 2019 is de bevolking van Nederland met naar schatting 132 duizend personen gegroeid. De groei was groter dan in de drie jaar daarvoor. Er werden afgelopen jaar meer kinderen geboren dat dat er mensen overleden. Waar het aantal emigranten ongeveer gelijk bleef, groeide het aantal immigranten. De helft van hen was afkomstig uit Europese landen.

Krimp- en anticipeerregio's
De overheid heeft negen krimpgebieden aangewezen: Eemsdelta, Oost-Groningen, Het Hogeland, Maastricht-Mergelland, Parkstad Limburg, Zeeuws-Vlaanderen, Westelijke Mijnstreek, Noordoost Friesland en de Achterhoek. Daarnaast zijn er elf anticipeergebieden, gebieden waar in de toekomst krimp wordt verwacht: Noordwest en Zuidoost Friesland, Oost Drenthe, de Freise Waddeneilanden, Schouwen-Duiveland, Walcheren, Kop van Noord-Holland, Hoeksche Waard, Noord- en Midden-Limburg en Krimpenerwaard.