In het centrum is een hoger percentage maximaal te verkameren woningen toegestaan dan in omliggende woonwijken. Als quotum geldt een maximum van 20% voor de binnenstad, tegenover 8 en 5 procent voor de omliggende wijken. Op een aantal straten in de binnenstad is het quotum niet van toepassing. Ook kan de gemeente in bijzondere gevallen afwijken van deze percentages.

Daarnaast is er een afstandscriterium opgenomen in de wijken buiten het centrum. Tussen elke verkamerde woonruimte in een straat moeten minimaal twee niet-verkamerde panden zitten. Voor woningonttrekking, het verkameren van een woning, is nog steeds een vergunning vereist. De nieuwe beleidsregels hebben geen invloed op de situatie van verkamerde woningen waar een onttrekkingsvergunning voor is afgegeven.

Studentenhuizen

Leiden is niet de enige gemeente die wat aan verkamering doet. In Amsterdam stonden aan het begin deze maand zo’n 150 studenten bij het huis van burgemeester Halsema omdat ze de nieuwe gemeentelijke huisvestingsverordening in de hoofdstad vrezen. In deze verordening  staat dat verhuurders over een vergunning moeten beschikken wanneer zij een woning verhuren aan drie of meer woningdelers. Studenten uit grote studentenhuizen zijn bang dat ze uit de stad worden gedreven.