Martijn van Es van de Fietsersbond zegt dat ze wel wisten dat er knelpunten waren, maar dat deze score hem toch wel een beetje verrast. ‘Een vijfde in fietsland Nederland is natuurlijk wel veel.’Uit de enquête, waarin 45 duizend mensen zijn gevraagd naar fietsveiligheid voor kinderen, wordt duidelijk dat het gemiddelde cijfer voor veilig naar school fietsen 3,45 (op een schaal van 1 tot 5) is. 

Brede fietspaden en het niet kruisen met auto’s zijn volgens Van Es het recept voor een goede score. ‘Al heb je natuurlijk wel mensen die bijvoorbeeld gevoelsmatig een kruising als onveilig bestempelen, terwijl het op papier een heel veilig kruispunt is.’

Verder is het volgens hem niet gek dat Schiermonnikoog en Vlieland zo hoog scoren. ‘Daar hoeft een scholier maar een paar rustige straten door voordat ze bij school zijn. Houten en Veenendaal zijn daarentegen ook beleidsmatig voorbeeldgemeenten op het gebied van fietsveiligheid. Houten heeft een breed vertakt fietsnetwerk.’

‘Er zijn gemeenten die zeggen dat ze nooit een Houten kunnen worden, omdat ze het fietsnetwerk daar vanaf het begin hebben kunnen opbouwen. Net zoals Veenendaal, gaat het om gebieden met veel nieuwbouw. Ik zeg dan: als gemeente kan je in het beleid er wel rekening mee houden dat scholen naast een fietspadennetwerk worden aangelegd en je kan in de omgeving van scholen ook al veel doen,’ vervolgt Van Es.

Perceptie

Fietsersbond-directeur Saskia Kluit benadrukt op de site hoe belangrijk het is dat kinderen veilig naar school kunnen fietsen. ‘Als je jong bent, dan wordt de basis gelegd voor de rest van je leven. Als je als kind fietsen als onveilig ervaart, dan is het heel moeilijk om van die perceptie af te komen. Wij hopen dan ook dat gemeenten die niet goed scoren samen met onze vrijwilligers gaan werken aan verbetering.’

In de Fietsvisie 2040, het toekomstdocument van de Fietsersbond, staat dat over 20 jaar elk kind in Nederland een fiets moet hebben en dat kinderen op achtjarige leeftijd goed genoeg kunnen fietsen om zelfstandig en veilig aan het verkeer deel te nemen.