Direct weten hoe de top 19 van 2019 eruitziet? Kijk onderaan dit bericht.

2019. Met termen als hoogbouw, woningtekort en natuurinclusief bouwen als populaire thema's, lijkt het uitdijen en verdichten van de stad en alle uitdagingen die daarbij komen kijken hét thema van het jaar. Uiteraard is dat niet alles, dus scroll vooral verder voor de volledige lijst.

Woningen: aanbod, locatie en prijs

De stad groeit, maar dat wordt vooral veroorzaakt door de instroom van buitenlandse jongeren. Jonge dertigers vertrekken naar omliggende gemeenten. Het PBL concludeerde dat de stad niet zo populair is. Onzin, stelde Piet Renooy, programmamanager stad bij de UvA Academy in een reactie. De keuze voor het buitengebied is niet geheel vrijwillig; deze gezinnen kunnen wonen in de stad eenvoudigweg niet betalen. Zowel de prijzen van koop- als huurwoningen bereikten dit jaar een recordhoogte. Berichten over dit onderwerp werden goed gelezen, in het bijzonder over middenhuur en de vraag waarom die eigenlijk zo duur is. Tip: werp ook eens een blik op het dossier Challenge Middenhuur, dat het afgelopen jaar duizenden keren werd geraadpleegd. 

Bouwen, maar hoe dan?

De bevolking groeit en daarmee ook de vraag naar woningbouw. Tegelijkertijd wordt het in de stad steeds drukker en de beschikbare ruimte kleiner. De hamvraag: moeten we nu de hoogte in bouwen, of laag blijven, groot bouwen of juist klein? Zijn er genoeg eengezinswoningen, of juist te veel appartementen? Deze aan de prijs en locatie verwante vragen hielden lezers bezig, getuige de vele goedgelezen berichten. Zowel artikelen over hoogbouw (De 5G gaat de hoogte in) als berichten over woningbouw zónder hoogbouw werden goed gelezen (zoals Zo realiseer je hoge dichtheden zonder hoogbouw)

En dat groen dan...?

Hoe zorg je voor voldoende en kwalitatief groen als 'het grijze' in de stad alsmaar groeit? Ook u stelde deze vraag. Natuur in de stad was afgelopen jaar namelijk een populair thema, in het bijzonder natuurinclusief bouwen. De 'groene torens' in navolging van architect Stefano Boeri waren terugkomend onderwerp van gesprek, maar ook kleinere casussen en thema's als de ecologische waarde van een groen dak werden volop gelezen. Een reeks van deze artikelen vatten we samen in de nieuwsbrief 'natuurinclusief bouwen' (heeft u deze gemist? Lees hem hier!). Als 'aflsuiter' interviewde collega Kasper Baggerman op de Dag van de Stad Stefano Boeri. Het resultaat vindt u hier.

Energietransitie

Of het nu gaat om de vraag hoe je burgers mee krijgt in de energietransitie, nieuwe technieken zoals waterstof of de broodjes aap in de berichtgeving; ook dit jaar was het thema energietransitie actueel. Ook hier speelt de vraag wáár we alternatieve energietechnieken moeten realiseren. Op daken, op grond in het buitengebied of zoveel mogelijk op zee, zoals het College voor Rijksadviseurs onlangs adviseerde voor windmolens. Overigens publiceerden we recent een stuk over dé opgaven in de energietransitie, die vooral bij particuliere vooroologse woningen blijken te liggen. Tip: kijk voor alle berichten over energietransitie ook in het speciale dossier!

Stikstof

Voor sommigen was stikstof in de laatste maanden van 2019 een echt hoofdpijndossier. Anderen waren er vooral nieuwsgierig naar. Het zal in elk geval niemand verrassen dat dit thema tot de bestgelezen behoort. Wat gebeurde er nu precies? Wat is het perspectief voor de vastgoedsector? En wat zijn de plannen van het kabinet? De vraag waarom wij een stikstofcrisis hebben en Duitsland bijvoorbeeld niet, prikkelde de meeste lezers en was met tienduizenden views hét bestgelezen bericht van 2019. Vooralsnog is het dossier nog niet niet gesloten, dus zullen we er ook in 2020 over schrijven. Tot die tijd alle berichten van Stadszaken over stikstof nog eens op een rij? Volg deze link.

De top 19 van 2019

1. Waarom Duitsland geen stikstofcrisis heeft
2. Zoveel woningen komt uw gemeente in 2030 tekort
3. Analyse: deze regio's doen het in 2019 het best
4. Data-analyse wijst uit: nu al te veel eengezinswoningen
5. Top 5 verdichting zonder hoogbouw volgens Soeters
6. Slimme financieringsconstructie uit Landgraaf haalt kosten energietransitie weg bij burger
7. Nieuwe raming huizenprijzen (maar ramingen kloppen nooit)
8. Waarom is middenhuur zo duur? Beleggers bieden uniek inkijkje in boeken
9. In Leeuwarden lukt het wél om minima mee te krijgen in de energietransitie
10. Wat doet het verticale bos met de stad?
11. 5 perspectieven op natuurinclusief bouwen
12. 5 steden krijgen eigen webshop voor lokale retailers
13. Hoogleraar: 'Stikstofeffect woningbouw niet nihil, wel superklein'
14. Dit betekent 5G voor de openbare ruimte
15. Onder Nederlanders is de grote stad helemaal niet zo populair
16. Streep door Hembrug onderstreept belang van goed omgevingsproces
17. Almere presents: alternatief voor appartement
18. 'Niet meer, maar vooral effectief groen'
19. Koolhaas & co verpesten het

Blik op 2020
Lezersaantallen zijn meetbare getallen die iets zeggen over wat u het afgelopen jaar belangrijk, interessant of gewoon leuk vond. Ze vormen een leidraad voor de vraag waar we zéker over moeten schrijven. Toch is dit overzicht slechts het topje van de ijsberg. Er zijn veel meer verhalen die volop werden gelezen, en die eigenlijk thuishoren in een jaaroverzicht. Denkt u een onderwerp te hebben dat interessant is voor onze lezers is? Tip de redactie!