Foto: Pixabay

Kamermeerderheid neemt motie tegen verdozing aan

Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om de toename van het aantal grote distributiecentra in Nederland tegen te gaan. Hiermee willen de politici de ‘verdozing’ van het Nederlandse landschap tegengaan.

In de motie ,die is opgesteld door Kamerleden Mustafa Amhaouch (CDA) en Eppo Bruins (CU), staat dat het aantal internationale, dikwijls, logistieke bedrijfshallen hard groeit. Dit zorgt op sommige plekken voor ongewenste effecten, zoals aantasting van de leefbaarheid en verdringing van lokale mkb-bedrijven.

Deze conclusies worden getrokken na een advies van het College van Rijksadviseurs (CRA). In dat advies staat onder meer dat de zogenoemde XXL-distributiecentra meer geclusterd moeten worden en dat ze alleen langs de belangrijke (verkeers)assen moeten worden aangelegd.

René Buck, directeur van Buck Consultants (een ruimtelijk-economisch, logistiek en vastgoed-adviesbureau) kraakte dit advies vorige week. Volgens Buck ontbreekt het aan kosten-batenanalyses, onderbouwende vakliteratuur en juiste redeneringen. Daarnaast zijn de adviezen volgens hem geschreven op basis van vooringenomenheid. ‘Wij gebruiken het woord verdozing niet. Dat is framing pur sang’.

 

De app van Stadszaken is gratis te downloaden via de Google Play Store en de App Store van Apple. Met de app heb je nieuws, opiniestukken en achtergrondverhalen over de fysieke inrichting van Nederland in een vloek en een zucht op het scherm van je smartphone of tablet. Een must-have voor de RO-professional en de liefhebbers van stedelijke en ruimtelijke trends.
Dit bericht delen via:

Gerelateerde artikelen