Uit de benchmark blijkt ook dat het aantal door corporaties gebouwde woningen in 4 jaar nog nooit zo laag is geweest. In 2015, 2016 en 2017 werden er meer dan 14 duizend woningen gerealiseerd. De stijgende bouwkosten worden genoemd als het grootste knelpunt. Daarnaast is er een gebrek aan bouwlocaties en zijn sociale huurwoningen niet altijd een prioriteit van de gemeenten. Ook zijn sociale huurwoningen niet altijd goed te financieren.

De gemiddelde huur van deze woningen is 588 euro en 70 procent van deze woningen is gerealiseerd in een gebied waar de spanning op de huizenmarkt hoog is.

De bovenstaande gegevens gaan over de in 2018 gerealiseerde woningen, waarvoor de planvorming, vergunningverlening en prijsafspraken veelal in de twee tot drie jaar daarvoor hebben plaatsgevonden. Er ontbreken gegevens van 10 (op een totaal van meer dan 300) corporaties.

Het hele rapport is te lezen via:https://dkvwg750av2j6.cloudfront.net/m/620ffd480af237f1/original/Aedes-benchmark_2019_online.pdf