Flickr

Corporaties nog niet op schema wat betreft woningbouwambities

Het aantal woningen dat Woningcorporaties in 2018 heeft gebouwd strookt niet met de voornemens. Waar woningcorporaties in de Aedes Woonagenda de ambitie hebben uitgesproken om 34.000 woningen per jaar te bouwen aan het eind van deze kabinetsperiode, ligt het aantal gerealiseerde nieuwbouwwoningen met 12.7639 fors lager dan de doelstelling. Dit blijkt uit de Benchmark woningcorporaties van branchevereniging Aedes.

Uit de benchmark blijkt ook dat het aantal door corporaties gebouwde woningen in 4 jaar nog nooit zo laag is geweest. In 2015, 2016 en 2017 werden er meer dan 14 duizend woningen gerealiseerd. De stijgende bouwkosten worden genoemd als het grootste knelpunt. Daarnaast is er een gebrek aan bouwlocaties en zijn sociale huurwoningen niet altijd een prioriteit van de gemeenten. Ook zijn sociale huurwoningen niet altijd goed te financieren.

De gemiddelde huur van deze woningen is 588 euro en 70 procent van deze woningen is gerealiseerd in een gebied waar de spanning op de huizenmarkt hoog is.

De bovenstaande gegevens gaan over de in 2018 gerealiseerde woningen, waarvoor de planvorming, vergunningverlening en prijsafspraken veelal in de twee tot drie jaar daarvoor hebben plaatsgevonden. Er ontbreken gegevens van 10 (op een totaal van meer dan 300) corporaties.

Het hele rapport is te lezen via:https://dkvwg750av2j6.cloudfront.net/m/620ffd480af237f1/original/Aedes-benchmark_2019_online.pdf

Dit bericht delen via:

Gerelateerde artikelen