Het (internationale) Nederlandse smartcitybeleid gaat uit van de uitdagingen van de stad. Dit jaar staan die nog meer dan ooit centraal op het Nederlandse paviljoen. Nieuw dit jaar is dat die uitdagingen niet alleen door steden worden gepresenteerd, maar ook door bedrijven. ‘Zo laten we de wereld zien dat we, als publieke en private partners, samen onze uitdagingen aanpakken en kansen grijpen’, aldus projectmanager Ilse Leeninga.

6 tracks

De tracks die worden uitgelicht zijn ‘slimme en groene stedelijke mobiliteit’, ‘circulaire economie en stadslandbouw’, ‘veiligheid en beveiliging’, ‘gezond stedelijk leven’, ‘duurzaamheid en inclusiviteit’ en ‘datatechnologie.’ Elke track wordt gehost door een Nederlandse stad en laat de laatste innovaties zien. Maar daarnaast zijn er ook bedrijven die hun innovaties presenteren op het Paviljoen. Zoals BTG, de Floriade, Sim-Ci, Fixi, Heijmans en de Future City Foundation. Leeninga is trots op deze bijdragen: ‘Smart city is geen thema van overheden alleen. Deze bedrijven en organisaties laten de wereld zien dat zij het ook belangrijk vinden en hun steentje kunnen bijdragen aan de oplossing.’ Leeninga ziet dat veel tracks steeds meer de koppeling tussen smart en duurzaam maken. ‘Digitalisering en technologisering zijn van enorm belang bij het oplossen van milieuproblemen. Door meer inzicht te hebben en efficiënter te werken, kunnen we een flinke stap zetten naar een duurzame toekomst. Smart Sustainable Cities, daar gaat deze expo over.’

Slimme Nederlandse innovaties

Daarvan zijn verschillende inspirerende succesvoorbeelden te zien op het Nederlandse Paviljoen. Zoals de pilot Horecabelevering, waarin op initiatief van Stichting Exentr Bredase horeca en logistieke ketenpartijen samen werken om de leefbaarheid van de binnenstad te vergroten. Door betere afstemming over de levertijden zodat er een efficiëntere route gereden kan worden door de binnenstad. Of de Nederlandse geluidsbarrière die luchtvervuiling tegengaat en zo bijdraagt aan ‘zero emissie’ met behulp van slimme innovaties van StaticAir.

Bezoek uit de hele wereld

Op de Smart City Expo staan bedrijven, landen en steden uit de hele wereld. Er is een uitwisseling van mensen en ideeën uit die hele wereld. Leeninga voert gesprekken met delegaties die in contact willen komen met Nederlandse bedrijven en overheden. ‘Onze focus op duurzaamheid en democratie is uniek in de wereld. En je merkt dat daar steeds meer belangstelling voor is.’ Zo is de Expo een marktplaats en een inspiratiemarkt in één.