Naast de woningbouw zijn er door het kabinet en de regio's afspraken gemaakt om fors te investeren in het openbaar vervoer en beheer, onderhoud, renovatie of vervanging van wegen. Er wordt door het Rijk en 17 provincies 103 miljoen euro uitgetrokken voor de aanpak van de files op de A50 tussen Nijmegen en Eindhoven. 539 miljoen euro komt beschikbaar voor verbreding van de snelwegen en verbeteringen voor openbaar vervoer en lokale wegen in het gebied tussen Amsterdam en Hoorn. Verder worden onder meer maatregelen genomen om de doorstroming en verkeersveiligheid op de A28 tussen Amersfoort en Hoogeveen te verbeteren.

Openbaar vervoer

In de regio Utrecht wordt 380 miljoen euro uitgetrokken voor ov en woningbouw. Utrecht Centraal moet ontlast worden met een nieuw station, een samenvoeging van station Utrecht-Lunetten met het nog te bouwen station Koningsweg. Hier wordt tevens een verbinding met Utrecht Science Park gerealiseerd. De nieuw te bouwen woningen moeten direct goed bereikbaar zijn per openbaar vervoer.

Op Station Schiphol worden aanpassingen gedaan om de capaciteit te verbeteren zodat hier dagelijks 120.000 tot 125.000 reizigers kunnen passeren. De maatregelen kosten hier 237,5 miljoen euro. Naast het Rijk dragen Schiphol, Vervoerregio Amsterdam en de NS een deel van de kosten. In regio Eindhoven zijn er onder meer plannen voor een hoogwaardige ov-verbinding tussen het station en Eindhoven Airport. Ook worden aanpassingen gedaan om de verbinding Eindhoven-Düsseldorf mogelijk te maken. Ook de spoorverbinding tussen het noorden en de Randstad moet beter en sneller. Op welke manier dit gebeurt, wordt onderzocht.

Verstedelijkingsakkoorden

Om voldoende woningen te creëren zet minister Van Veldhoven in op verstedelijkingsakkoorden. Zuid-Holland is de eerste regio waar op basis van een langdurige samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland, metropoolregio Rotterdam Den Haag en acht gemeenten afspraken worden gemaakt over de ontwikkeling van woningbouw in nauwe samenhang met mobiliteitsopgaven. Voor Oost-Nederland wordt er gewerkt aan een verstedelijkingsstrategie voor de regio Zwolle. Ook komt er een verstedelijkingsstrategie voor de regio Arnhem-Nijmegen-Foodvalley met daarbij een woondeal voor Arnhem-Nijmegen.

Extra actie om de wegen, het spoor en het openbaar vervoer te verbeteren is volgens Van Nieuwenhuizen nodig omdat het steeds drukker wordt in ons land. ‘We richten ons op de grote knelpunten en op een goede bereikbaarheid in alle regio’s. Essentieel voor Nederland, zodat iedereen veilig en zo snel mogelijk op de plaats van bestemming komt.’ De plannen zijn in een brief aan de kamer gestuurd.