Afgelopen weekend kopte de Volkskrant dat KPN op de troepen vooruitloopt door het installeren van Huawei-antennes die nodig zijn voor de vernieuwing van het huidige 4G-netwerk in de Randstad, dat later ook gebruikt wordt als basis voor de snellere 5G-variant. Dit wordt als opmerkelijk beschouwd omdat het kabinet nog bezig is met het formuleren van eisen waaraan de mobiele communicatienetwerken dienen te voldoen om spionage via Chinese Huawei-apparatuur tegen te gaan.

De Gemeente Amsterdam laat in reactie weten dat het college erop vertrouwt dat KPN het upgraden van de huidige antennes binnen de overheidsregels doet. Eindhoven (Dat nu vooral zaken doet met KPN’s concurrent VodafoneZiggo) meldt dat het uitrollen van landelijke mobiele netwerken door landelijke wetgeving wordt bepaald. Rotterdam verwijst naar het verantwoordelijke ministerie.

Het ministerie van EZK doet op haar beurt weer een beroep op kamerbrieven van eerder dit jaar, waarin staat dat spionage door middel van 5G-apparatuur substantiële risico’s voor de privacy van burgers en voor de vertrouwelijkheid van gevoelige bedrijfs- en overheidsinformatie kan veroorzaken.

Taskforce

Vanwege deze dreiging is onder leiding van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) een interdepartementale Taskforce Economische Veiligheid opgericht met vertegenwoordigers uit allerlei verschillende ministeries en de AIVD en MIVD. De Taskforce werkt samen met de drie grote telecomproviders (KPN, T-Mobile, VodafoneZiggo).

Een woordvoerder van het ministerie van EZK zegt verder dat eind dit jaar of begin 2020 zal duidelijk worden hoe bovenstaande verder ingevuld gaat worden via de daarin vermelde algemene maatregel van bestuur. KPN laat zelf aan de Volkskrant weten dat ze te allen tijde aan de eisen van de overheid zullen voldoen. In uiterste gevallen zal de apparatuur weer verwijderd worden.

Huawei ligt onder vuur, omdat het bedrijf verdacht wordt van het doorspelen van informatie aan de Chinese overheid. Doordat belangrijke communicatie verloopt via netwerken die door Chinese makelij is het mogelijk dat het bedrijf beschikt over veel informatie. Nederlandse inlichtingendiensten schatten dat China dagelijks ruim 150.000 hackers inzet om te spioneren.

Naast KPN maakt ook T-Mobile al gebruik van de apparatuur van Huawei. Dit doen de providers omdat techniek van Huawei goed en goedkoop is. Voor het meest gevoelige deel van het netwerk zal KPN kiezen voor een westerse leverancier.  

Meer zorgen over 5G

Naast het privacy-aspect zijn er meer zorgen omtrent het aanleggen van een 5G-netwerk. Daarover stuurde de Amsterdamse wethouder Touria Meliani in september een brief naar staatssecretaris Mona Keijzer. Daarin staat onder meer dat er zorgen zijn over de gezondheid van bewoners en de hoeveelheid antennes in het straatbeeld. De gemeente Amsterdam zegt nu in afwachting te zijn van een brief van de staatssecretaris.

Ook in Eindhoven werden zorgen geuit. Een woordvoerder van de Noord-Brabantse gemeente laat weten de dat de zorgen van de burgers altijd serieus zullen worden genomen. ‘Wij zijn daarom met het Rijk, andere steden en de telecompartijen in gesprek over maatregelen, transparantie, duidelijkheid en communicatie tijdens de uitrol.’