In een vraaggesprek met dagvoorzitter Alphons Rommelse vertelde Kerris er belang aan te hechten om mee te doen aan dit maatschappelijke initiatief waar zo’n 130 gemeenten, vier provincies en vier waterschappen bij zijn aangesloten. Peter Kerris: ‘Stichting Steenbreek stimuleert heel veel mensen op een laagdrempelige manier om hun eigen woonomgeving te ‘vergroenen’. Die kennis en ervaring zetten wij in voor onze eigen programma’s. Zoals het stimuleren van toekomstbestendige woonwijken, verduurzaming van bedrijventerreinen en het programma Steengoed Benutten waarmee we leegstaande gebieden weer aantrekkelijk maken.’

Nationale Groendag

De Nationale Groendag vond dit jaar plaats op 14 november in Wageningen. Het thema van deze dag was ‘Samen werken aan biodiversiteit’. Diverse sprekers lichtten dit onderwerp vanuit hun vakgebied toe. In de middag vonden er een zestal workshops en drie excursies in Wageningen plaats.

Succes

De campagne van Stichting Steenbreek is een groot succes. In Nederland zijn al zo’n 130 gemeenten, waarvan vijftien in Gelderland, actief om samen met inwoners en andere betrokkenen de leefomgeving te vergroenen. Die directe betrokkenheid van mensen is ook de kracht van de campagne. Voor de provincie Gelderland reden om zich aan te sluiten en om meer gemeenten binnen haar provinciegrenzen te stimuleren aan te haken. Naast de provincie zijn de Gelderse gemeenten Apeldoorn, Doesburg, Ede, Ermelo, Harderwijk, Maasdriel, Nijmegen, Nunspeet, Oldebroek, Rheden, Voorst, Wageningen, Zaltbommel, Zevenaar, Zutphen en Waterschap Vallei en Veluwe aangesloten bij Stichting Steenbreek.