Tien aangesloten partners van Stichting Steenbreek hadden voor de wedstrijd een inzending ingestuurd. De zevenkoppige jury nomineerde vier projecten: Buurtinitiatief Zichtweg in Apeldoorn, Stichting Tuindorp Geleerdenbuurt Belangen in Den Helder, CPO De Getijden in Nijmegen en Stichting Actief Spijk.

De Nationale Groendag stond dit jaar in het teken van 'Samen werken aan biodiversiteit’. De rode draad in alle vier de projecten, zei Graat, is dat het niet alleen gaat over biodiversiteit, klimaatbestendigheid en gezondheid, maar dat bij alle vier het sociale en gezondheid een belangrijke rol speelt.

(De tekst loopt verder onder de afbeelding)

‘Boeiende aanpak’

Stichting Actief Spijk maakte samen met bewoners een centrumplan van onderaf. Het project werd door de jury vooral geroemd om de compleetheid van de aanpak en de tomeloze inzet van de dorpsgemeenschap, die verantwoordelijk neemt van haar eigen leefomgeving en van bedreigingen van de krimp een kans maakt.

'De jury is onder indruk van de omvang van het project en de wijze waarop zowel bewoners als bedrijfsleven zicht betrokken tonen bij hun dorp. In de loop der jaren zijn meerdere projecten uitgevoerd waarmee vergroening, zowel op de schaal van de straat als het dorp en de streek zijn gerealiseerd. Juist in deze samenhang is de leefbaarheid verbeterd, heeft biodiversiteit een waardevolle impuls gekregen en zijn kansen om de klimaatbestendigheid te vergroten benut. De  jury constateert dat de integrale benadering voor de Stichting Actief Spijk, maar ook voor andere betrokken organisaties en instantie een vanzelfsprekendheid is. Dit heeft geleid tot een boeiende aanpak en goede oplossing', zo klinkt het juryrapport.

Koppeling met sociale activiteiten

Bij het Jan-Hendrik Smit Hofje in Den Helder uitte de jury grote waardering voor de manier waarop vergroening hand-in-hand gaat met sociale activiteiten in de wijk. ‘Het is te zien dat de "steenbreekgedachte" in alle activiteiten wordt meegenomen, gekoppeld aan het energieke initiatief Uiterwijk is ook de wijze waarop zowel de gemeente, de woningstichting en belangenvereniging samenwerken en ondersteunen en ook de manier waarop dit gebeurt is vernieuwend', aldus de jury.

Over de trofee

De Steenbreektrofee is een initiatief van Stichting Steenbreek. Vorig jaar ging de prijs naar gemeente Laarbeek. De opzet van de competitie werd dit jaar gewijzigd. De criteria werden aangescherpt en dit jaar vond er voor het eerst een jurybezoek plaats. De jury bestond dit jaar uit meteorologe en ambassadeur van Stichting Steenbreek Margot Ribberink, Madeleen Helmer (Klimaatverbond Nederland), Robert Graat (Staatsbosbeheer), Ruud Grondel (AVVN), Henk Kuijpers (Stadswerk), Jaap Toet (GGD regio Utrecht) en Thijs van Mierlo (LSA Bewoners).

Stichting Steenbreek is in 2015 opgericht (destijds nog Operatie Steenbreek) om concreet actie te kunnen voeren tegen de trend om particuliere tuinen te verharden. Sinds januari van dit jaar is de doelstelling verbreed en richt de stichting zich ook op de publieke ruimte. Samen met de aangesloten gemeenten, waterschappen, provincies en partners wordt gewerkt aan een klimaatadaptieve omgeving, waarbij het verbeteren van de biodiversiteit een essentieel speerpunt is. De Steenbreektrofee zet projecten en organisaties in het zonnetje die aansluiten bij deze gedachte.