Een aantal gemeenten in Noord-Holland willen niet wachten op het Rijk en de provincie en komen met een eigen stikstofaanpak. De gemeenten Bergen, Schagen en Opmeer nemen het initiatief. Het is de bedoeling dat 17 andere gemeenten aanhaken, mits de betrokken raden hun fiat geven.

De gemeenten zijn van plan om een depositiebank op te richten. Deze bank moet gaan handelen in de rechten om stikstof uit te stoten, ook wel stikstofsaldo genoemd. Als een bepaald bedrijf stopt of minder stikstof gaat uitstoten, dan kunnen de stikstofrechten naar een ander project gaan.

Twijfels

Marinda de Smidt, advocaat bij Straatman Koster en gespecialiseerd in omgevingsrecht, merkt op dat extern salderen juridisch en technisch nauw luistert. “Extern salderen is op basis van de wetgeving en het provinciale beleid op zich toegestaan, dus dat is prima. Het is wel zo dat extern salderen ervoor moet zorgen dat je de depositie op hetzelfde hexagoon in het Natura 2000 vermindert. Dus je kan vaak niet uitruilen met iemand die een eind verderop zijn bedrijf heeft en wil stoppen of afbouwen.”

“Het is verder de vraag of er überhaupt genoeg aanbod zal ontstaan in de depositiebank. Zijn er voldoende bedrijven die stoppen of aanzienlijk minder stikstof gaan uitstoten waarvan andere projecten concreet kunnen profiteren? Het zou interessant zijn als je met twintig gemeenten bent en er een bepaalde speelruimte in de regio aangeboden kan worden”, vervolgt De Smidt.

De Smidt vertelt dat het succesvol functioneren van het idee afhangt van goede toepassing van de strenge beleidsregels en juridische mogelijkheden. “Een depositiebank kan altijd opgericht worden en het is op zich een goed initiatief van de gemeenten om actie te ondernemen, maar de salderingsregels zijn streng. Gemeenten zijn geen bevoegd gezag, want natuurbeleid is een taak van de provincie. Uiteindelijk bepalen deze of uitruil via een depositiebank in een concreet geval mogelijk is en of er vergunning wordt verleend.”

Wilders

PVV-voorman Geert Wilders presenteerde afgelopen zondag ook een voorstel. Hij pleit voor een halfjaar durende noodwet, waarin woningbouw, infrastructuur en de meeste landbouw tot projecten van 'dringend openbaar belang' worden verklaard. Volgens hem kan het kabinet in die zes maanden in alle rust zoeken naar een oplossing.