De meest milieuvriendelijke stad in Europa is Londen. De stad krijgt deze 'titel' door het uitgebreide trein- en metronetwerk. Wereldwijd staat Tokyo op nummer 1, gevolgd door Beijing en Singapore. Fietsen en lopen is in deze steden populair, maar ook wordt veel gebruikgemaakt van het openbaar vervoer en carpooling. In Amsterdam is - vergeleken met andere landen - de fiets het meest populair onder forenzen; bijna 23 procent van hen gebruikt dit vervoersmiddel. Amsterdam wordt hierin gevolgd door Kopenhagen en Beijing. In onze hoofdstad wordt ook veel gecarpoold.

Beschikbaarheid en betaalbaarheid

Onderdeel van de studie is tevens de City Mobility Index, waarmee de stedelijke mobiliteit wordt uitgedrukt en rekening wordt gehouden met de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van vervoersopties in een stad. Berlijn scoort hierop het best, gevolgd door Auckland en Moskou. Niet alleen is het openbaar vervoer in Duitse stad kostenefficiënt, de stad heeft ook een zeer uitgebreide en gevarieerde vervoersinfrastructuur en een groot aanbod aan diensten waarmee vervoer gedeeld kan worden (zog. ridesharing). Johannesburg, Sao Paulo en Nairobi scoren het slechts vanwege slecht functionerend openbaar vervoer. Nederlandse steden ontbreken in deze top 10. 

Lopen goed voor 10 procent

Uit de brochure Loopfeiten, opgesteld door het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), bleek eerder dit jaar dat Nederlanders steeds meer lopen. Ongeveer 84 procent van de Nederlanders kijkt positief naar lopen als vervoerwijze. Eenzelfde percentage is positief over de fiets als vervoermiddel. Bij andere vervoersmiddelen ligt dat percentage iets lager. Ondanks de globale toename en de positie houding tegenover het vervoersmiddel wordt er in Nederland in vergelijking met andere landen relatief weinig gelopen, zo bleek uit deze brochure. 

Over het aandeel wandelaars in Nederland zegt Vincent Groen, Automotive Practice Lead bij Kantar in een reactie: 'Als we kijken naar Amsterdam plus het gebied eromheen, maakt lopen in totaal zo’n 10 procent uit van de manieren die worden gebruikt om je te verplaatsen (verplaatsen met een bepaald doel, zoals reizen van en naar werk, school, boodschappen, vrije tijd). Voor het stadscentrum komt dit uit op 13 procent.' Volgens de cijfers van Kantar wordt in Tokyo en Manchester het meest gelopen. In deze steden gaat 18 procent en 16 procent van de inwoners te voet naar het werk.

Ook doet Amsterdam het goed op het gebied van smart mobility. Het is een van de grote steden die heel succesvol blijken te zijn in mobiliteitsmodellen die zich op de toekomst richten, en goed rekening houden met wonen, werken én recreëren, stelt Kantar. Stadsplanners zien mobiliteit als een ecosysteem, waarbij rekening wordt gehouden met alle aspecten van smart mobility, waaronder luchtkwaliteit, kwaliteit van leven, veiligheid en toegankelijkheid.

'Plezier belangrijk'

Volgens Groen toont het onderzoek dat forenzen laten kiezen voor meer duurzamere vervoersopties in plaats van de auto, een van de grootste uitdagingen is. Wil je hun gedrag veranderen, dan is het hebben van inzicht in de pijnpunten en emotionele reacties van mensen onontbeerlijk. ‘Mensen zullen eerder kiezen voor een vervoersmiddel als ze er plezier aan beleven en als het staat voor een bepaalde leefstijl. Het moet meer zijn dan alleen maar een manier om ergens te komen. Steden hebben veel te winnen bij het ontwikkelen van mobiliteitsoplossingen waarbij de mens centraal staat en die zorgen dat het fijn wonen én reizen is in en om de stad.’

Amsterdamse forenzen ervaren overigens bovengemiddeld plezier in hun manier van reizen. De wandelaars in Amsterdam zijn dan weer minder tevreden; slechts 12% van hen voelt zich met deze manier van voortbewegen echt blij (dit ten opzichte van een gemiddelde van 20% voor alle steden). Het zijn vooral mensen die alleen met de auto naar het werk in Amsterdam reizen (goed voor een aandeel van 19,7 procent) die zoeken naar alternatieve vervoerswijzen. 

Voor Mobility Futures is wereldwijd de mobiliteit van 31 steden in kaart gebracht, middels bevraging van 20.000 forenzen en diepte-interviews met 53 mobiliteits-experts.

Fietsvriendelijkheid
In Nederland is de fiets zeer populair. Het meest fietsvriendelijk is onze hoofdstad echter (net) niet, als we de lijst van meest fietsvriendelijke steden, opgesteld door Copenhagenize Design Company en het tijdschrift Wired moeten geloven. Kopenhagen stootte in 2015 onze hoofdstad van nummer 1 in deze lijst af.