Dat blijkt uit een analyse van de bank, die voor verschillende bedrijfssectoren het risico op faillissementen, het risico op omzetdalingen en de beperking op uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten in kaart heeft gebracht.

Impact stikstof op sectoren

Real Estate *****
Bouw *****
Agrarisch ****
Energie ****
Industrie ****
Transport & Logistiek ****
Food ***
Leisure **
Retail *
Zakelijke diensten *
TMT *
Healthcare *

Bron: ABN Amro

Toeleveranciers

De bouw en de vastgoedsector kampen met acute problemen, waardoor bedrijven het risico lopen failliet te gaan. Ook andere sectoren worden hierdoor geraakt, stelt ABN Amro. Toeleveranciers als trasportbedrijven en partijen uit de industrie zien dat investseringen uitblijven en de vraag afneemt.

Daarnaast zet de stikstofproblematiek een rem op uitbreidingen, schrijft ABN Amro. ‘Behalve voor de agrarische sector geldt dit vooral voor de industrie en de transportsector. In de industrie moet er rekening mee worden gehouden dat sommige nieuwe fabrieken stikstof kunnen uitstoten. De sector transport & logistiek laat de laatste jaren flink wat distributiecentra bouwen. Deze zorgen meestal indirect voor extra stikstofuitstoot in de directe omgeving. De vestiging van een distributiecentrum zorgt immers voor meer verkeer.’

Vastgoed

In de vastgoedsector zijn er winnaars en verliezers. Beleggers zien in het verminderde aanbod hun rendement stijgen. Voor projectontwikkelaars geldt juist dat zij door een stop op de bouw van nieuwe panden noodgedwongen met de armen over elkaar komen te zitten.

Voor andere sectoren is de impact minder groot, maar ook daar wordt de impact van stikstof gevoeld, stelt ABN Amro. ‘Het zal moeilijker worden om meer datacenters neer te zetten, zorgwoningen –  die hard nodig zijn –  zullen met vertraging worden gebouwd, festivals kunnen niet doorgaan omdat ze geen vergunning krijgen en verkopers van auto’s met een conventionele motor zullen het lastiger krijgen. Ook de bouw van windmolenparken ligt op dit moment stil.’

Kansen

Er liggen ook kansen voor bedrijven die duurzame producten en diensten leveren. Volgens ABN Amro kunnen leveranciers van elektrisch materieel een toenemende vraag verwachten. Ook modulaire bouw zou wel eens een duwtje in de rug kunnen krijgen door de stikstofcrisis. Ook consultants en IT-bedrijven die gespecialiseerd zijn in ecologische en duurzame producten varen volgens de bank wel bij de stikstofuitspraak.