Tot zover het positieve nieuws, het aantal gebouwde middeldure huurwoningen in Amsterdam blijft achter bij de ambities van de gemeente.  In het woningbouwplan 2018-2025 van de hoofdstad staat dat er per jaar 1.670 middeldure huurwoningen gebouwd moeten worden. Dit jaar zal het maximum aantal gebouwde middeldure huurwoningen niet boven de 1.424 woningen komen. In het eerste halfjaar van dit jaar is er gestart met de bouw 587 middeldure huurwoningen.

Uit marktonderzoek van de gemeente Amsterdam blijkt echter dat de ambitie om 2.500 sociale huurwoningen te bouwen in 2019 wordt niet gehaald. Tot 1 juli van dit jaar zijn er 1.211 permanente sociale huurwoningen in aanbouw genomen door corporaties (1043) en particulieren (168). Er zullen dit jaar niet meer dan 1770 ‘sociale woningen’ in aanbouw worden genomen.

Ook het aantal gebouwde middeldure huurwoningen in Amsterdam blijft achter bij de ambities van de gemeente.  In het woningbouwplan 2018-2025 van de hoofdstad staat dat er per jaar 1670 middeldure huurwoningen gebouwd moeten worden. Dit jaar zal het maximum aantal gebouwde middeldure huurwoningen niet boven de 1424 woningen komen. In het eerste halfjaar van dit jaar is er gestart met de bouw 587 middeldure huurwoningen.

Dat het aandeel van de vrije sector (1.461 dure huurwoningen en 625 koopwoningen en de eerdergenoemde 587 middeldure huurwoningen) zo hoog is, komt door een beleidsverandering van de Gemeente Amsterdam. vóór 2018 was het uitgangspunt dat 30% sociale woningbouw moest zijn en dat de overige 70% voor de markt voorbehouden was. Voor nieuwe projecten moet 40% sociale woningbouw zijn, 40% middelduur en 20% vrije sector.

Volgens de Gemeente Amsterdam hangt het doorgaan van de bouw van de overige 5000 projecten af van de marktomstandigheden als stijgende bouwkosten en een tekort aan bouwcapaciteit. Ondanks dat maakt de stad momenteel de derde woningbouwpiek sinds 1906 door: de eerste piek was onder wethouders Floor Wibaut en Monne de Miranda in de jaren '20 en '30 van de vorige eeuw en de tweede piek in de jaren '80 onder wethouders Jan Schaefer en Michael van der Vlis.

De woningnood in Nederland is hoog. Tot 2025 moeten er volgens minister Kajsa Ollongen in heel Nederland zo’n 75 duizend woningen per jaar worden bijgebouwd. Bouwprojecten ondervinden momenteel veel last van de stikstofproblematiek. Zo’n 18 duizend bouwprojecten staan op losse schroeven.